«Χρυσάφι» ο Αστέρας Βουλιαγμένης για Apollo, είσπραξη 704 εκατ. ευρώ!

Έλαβε ως τώρα 704,3 εκατ. ευρώ. Τα 516,14 εκατ. από επιστροφές κεφαλαίου και μερίσματα και τα 188,2 εκατ. ευρώ μέσω δανεισμού. Είχε καταβάλει 393 εκατ. ευρώ σε ΕΤΕ και ΤΑΙΠΕΔ για τα ξενοδοχεία, τη μαρίνα και την εκμετάλλευση της παραλίας.

«Χρυσάφι» ο Αστέρας Βουλιαγμένης για Apollo, είσπραξη 704 εκατ. ευρώ!

Λίρα εκατό αποδείχθηκε η επένδυση στην Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης για την Apollo, καθώς ως τώρα έχει εισπράξει τουλάχιστον 704,3 εκατ. ευρώ, μέσω επιστροφών κεφαλαίου, μερισμάτων, αλλά και δανεισμού από τη θυγατρική της, ενώ πήρε πάνω της τόσο την εκμετάλλευση της μαρίνας (Αστήρ Μαρίνα) όσο και την παραλία (Astir Beach).

Πέρυσι ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις οικοπέδων για ανέγερση πολυτελών βιλών, οι οποίες απέφεραν έσοδα ύψους 177,5 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα διαμονής/επισιτισμού ανήλθαν σε 110,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,1% έναντι του 2022 και τα λοιπά έσοδα σε 7,3 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε 295,3 εκατ. ευρώ (218,3 εκατ. ευρώ το 2022), τα μικτά κέρδη σε 196,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 159,8 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, υπήρξε κέρδος 80,4 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση γης σε εύλογη αξία. Έτσι, τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους ήταν 186,5 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο ταμειακών ροών, η Αστήρ Παλλάς εισέπραξε, εντός του 2023, και το τίμημα των 149,4 εκατ. ευρώ από την Apollo Επενδύσεις για τη μεταβίβαση της «Αστήρ Μαρίνα», που είχε συμφωνηθεί το 2022, ενώ είχε καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 169,2 εκατ. ευρώ.

Ο παραπάνω «πακτωλός» ρευστότητας αποδόθηκε απευθείας στον μέτοχο (Apollo), μέσω διανομής προμερίσματος χρήσης 2023, ύψους 103,64 εκατ. ευρώ (σ.σ. 79,18 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν άμεσα και 24,4 εκατ. ευρώ φέτος) και παροχής δανείου, ύψους 188,23 εκατ. ευρώ. Το τελικό μέρισμα χρήσης 2023 ανήλθε σε 106,5 εκατ. ευρώ.

Η Αστήρ Παλλάς κάλυψε, τον περασμένο Δεκέμβριο, ομολογιακό δάνειο της Apollo Investment Holdco, διάρκειας ως την 31η Δεκεμβρίου 2028, με κυμαινόμενο επιτόκιο που έχει ως βάση το Euribor 6μήνου, χωρίς να αναφέρεται -ενδεχόμενο- περιθώριο (spread). Η αποπληρωμή του δανείου θα πραγματοποιηθεί στη λήξη του (balloon payment). Για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς ρευστότητας στη μητρική, η Αστήρ Παλλάς άντλησε ισόποση πρόσθετη χρηματοδότηση από την Alpha Bank.

Τα παραπάνω ποσά προστίθενται στα 412,5 εκατ. ευρώ, τα οποία έλαβε η Apollo κατά τη διετία 2021-22 από τον Αστέρα. Συνολικά, ως τώρα, η Apollo έχει λάβει, μέσω επιστροφών κεφαλαίου και μερισμάτων, το ποσό των 516,14 εκατ. ευρώ, που υπερκαλύπτει το τίμημα σε Εθνική και ΤΑΙΠΕΔ (393 εκατ. ευρώ) καθώς και το κόστος της δημόσιας προσφοράς για την απόκτηση του 11,5% και τη διαγραφή της εταιρείας από το Χ.Α.

Επιπρόσθετα, άντλησε ρευστότητα από τη θυγατρική της ύψους 188,2 εκατ. ευρώ, μέσω δανεισμού, αγόρασε από αυτή τη Μαρίνα του συγκροτήματος (Astir Marina) και πήρε δωρεάν μέσω carve-out την εκμετάλλευση της παραλίας (Astir Beach).

Τέλος, τον περασμένο Δεκέμβριο, η Αστήρ Παλλάς προχώρησε σε αναχρηματοδότηση δανεισμού, ύψους 161,76 εκατ. ευρώ και έλαβε πρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους 188,23 ευρώ, από την Alpha Βank. Το σύνολο του δανεισμού στις 31/12/2023 ανερχόταν σε 347,1 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός σε 273,6 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να διαμορφώνονται σε 413,3 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v