Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Μεταβιβάζει 179.818 μετοχές σε έξι στελέχη, αγοράζουν έναντι €13,47/μετοχή

Ταυτόχρονα διανέμονται δωρεάν 891 μετοχές στον Γενικό Διευθυντή Πληροφορικής και 1.411 σε Γενικό Διευθυντή θυγατρικής.

Motor Oil: Μεταβιβάζει 179.818 μετοχές σε έξι στελέχη, αγοράζουν έναντι €13,47/μετοχή

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Μαρτίου 2023 και της παροχής εξουσιοδοτήσεων προς το ίδιο, ενέκρινε στη συνεδρίασή του της 26ης Απριλίου 2024 τη μεταβίβαση 182.120 μετοχών από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της Εταιρείας στους Ατομικούς Επενδυτικούς Λογαριασμούς που τηρούν οκτώ στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ως εξής:

Συνολικά 179.818 ίδιες μετοχές θα μεταβιβαστούν στους Ατομικούς Επενδυτικούς Λογαριασμούς του Διευθύνοντος Συμβούλου, των δύο (2) Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής & Εμπορίας Καυσίμων, του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας. Και τα έξι υπόχρεα πρόσωπα επέλεξαν να ασκήσουν τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών που ωριμάζουν τον Απρίλιο του 2024 προκειμένου να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας στην τιμή των Ευρώ 13,47 ανά μετοχή.

891 ίδιες μετοχές θα μεταφερθούν άνευ χρηματικού ανταλλάγματος στον Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Γενικού Διευθυντή Πληροφορικής της Εταιρείας.

1.411 ίδιες μετοχές θα μεταφερθούν άνευ χρηματικού ανταλλάγματος στον Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Γενικού Διευθυντή θυγατρικής Εταιρείας του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

Δεν υφίσταται υποχρέωση διακράτησης εκ μέρους των δικαιούχων μετά την πίστωση των μετοχών στη μερίδα επενδυτή που έκαστος εξ αυτών τηρεί στο Σ.Α.Τ.

Οι μεταφορές των μετοχών θα πραγματοποιηθούν μέσω συναλλαγών εκτός κύκλου (Over The Counter Transactions) την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 με εκκαθάριση αυθημερόν.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την προαναφερθείσα συνεδρίαση αποφάσισε να αναστείλει το τρέχον πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών μόνο για τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Τρίτης 30 Απριλίου 2024, που είναι η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση των 182.120 μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v