Χρ. Μεγάλου: Η υλοποίηση των στόχων κρίνει τη ροή των μερισμάτων

Πώς τοποθετήθηκε ο CEO για το μέρισμα της επόμενης χρονιάς και τα δάνεια με κρατική εγγύηση. Η πώληση ακινήτων αξίας 150 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Η επιστροφή δανείων από τους servicers στην τράπεζα.

Χρ. Μεγάλου: Η υλοποίηση των στόχων κρίνει τη ροή των μερισμάτων

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου καταδεικνύουν ότι η Tράπεζα Πειραιώς θα υλοποιήσει τους στόχους με βάση το business plan, ανέφεραν πριν από λίγο στην ενημέρωση των επενδυτών για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου τα στελέχη της διοίκησης.

«Το 2024 αποτελεί έτος-ορόσημο καθώς η τράπεζα επέστρεψε πλήρως στον ιδιωτικό τομέα», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου και έδωσε το στίγμα για τη μερισματική πολιτική των επόμενων οικονομικών χρήσεων.

Σε ερώτηση αναλυτή αν η διανομή μερίσματος 25% από τα κέρδη του 2024 θα εξαρτηθεί και από άλλα κριτήρια, όπως ο έλεγχος του DTC, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς ανέφερε: «Εφόσον το business plan της τράπεζας υλοποιηθεί με επιτυχία, τότε η συζήτηση με τις εποπτικές αρχές θα είναι πιο εύκολη. Όλα εξαρτώνται από την επιτυχή υλοποίηση του business plan. Και οι ενδείξεις του πρώτου 3μήνου είναι ενθαρρυντικές».

Αποπληρωμές

Ο κ. Μεγάλου χαρακτήρισε «εποχικό φαινόμενο» τις αποπληρωμές δανείων από τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. «Είναι εποχικό, το βλέπουμε κάθε χρόνο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το δεύτερο τρίμηνο θα έχουμε δυνατή πιστωτική επέκταση, αυτό προκύπτει από τις επαφές μας με την αγορά», τόνισε ο Χρ. Μεγάλου.

Δάνεια με κρατική εγγύηση

Η τράπεζα διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της 700 εκατ. ευρώ ανοίγματα με κρατική εγγύηση, εκ των οποίων τα 470 εκατ. ευρώ αφορούν άλλα assets και τα υπόλοιπα, δάνεια. Εφέτος, η τράπεζα ενσωμάτωσε 70 εκατ. ευρώ σωρευτική μείωση για την κάλυψη NPE calendar provision shortfall και σύμφωνα με την πρόβλεψη, μέχρι το τέλος του 2026 η μείωση κεφαλαίου θα φθάσει τα 200 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις ακινήτων

Η τράπεζα διαθέτει 2 δισ. ευρώ χαρτοφυλάκιο ακινήτων που προήλθαν από ανακτήσεις μέσω πλειστηριασμών και αναμένεται να προχωρήσει στην πώλησή τους. Εφέτος, θα πωληθούν ακίνητα αξίας 150 εκατ. ευρώ.

Επιστροφή δανείων

Σύμφωνα με τα στελέχη της τράπεζας, η εξαγορά θεραπευμένων δανείων από τους servicers αποτελεί μια μελλοντική ευκαιρία. Επί τους παρόντος, προτεραιότητα για την τράπεζα αποτελεί η ασφάλεια του χαρτοφυλακίου και όχι «η δηλητηρίασή του με δάνεια που χρειάζονται περαιτέρω εξέταση ως προς τη σταθερότητα της θεραπείας τους».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v