Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι τρεις λόγοι εισαγωγής της Titan America σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Τα οικονομικά δεδομένα για την αμερικανική θυγατρική του ομίλου και τι δείχνει η μέθοδος «Sum Of The Parts». Ποια είναι τα άμεσα και ποια τα έμμεσα οφέλη από την κίνηση.

Οι τρεις λόγοι εισαγωγής της Titan America σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Η ανάδειξη της χρηματιστηριακής αξίας του ομίλου, η άντληση πρόσθετης χρηματοδότησης, αλλά και η διευκόλυνση των κινήσεων στο μέτωπο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων αποτελούν τους τρεις βασικότερους λόγους για το εγχείρημα της εισαγωγής της θυγατρικής Titan America σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά το χρηματιστηριακό μέτωπο, γνωστή είναι η μέθοδος αποτίμησης «Sum Of The Parts», μέσω της οποίας αποτιμώνται οι επιμέρους δραστηριότητες-θυγατρικές ενός ομίλου και το άθροισμα αυτών συγκρίνεται με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του ομίλου μείον τον καθαρό του δανεισμό.

Ειδικότερα, η Titan America έκλεισε το 2023 με κύκλο εργασιών 1.476,9 εκατ. ευρώ και EBITDA 295,9 εκατ. ευρώ. Οι δύο εταιρείες με τις οποίες θα μπορούσε πιο πολύ να συγκριθεί σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας είναι οι Summit Materials και Eagle Materials, οι οποίες διαπραγματεύονται με δείκτες EV/EBITDA μεταξύ του 9 και του 11,5. Με δεδομένα το EBITDA της Titan American στα 295,9 εκατ. ευρώ και τον μικτό της δανεισμό κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, θα μπορούσε -θεωρητικά- να προκύψει μια συγκριτική αποτίμηση της αμερικανικής θυγατρικής σαφώς ανώτερη των 2,2 δισ. ευρώ!

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος (μονάδες σε Ελλάδα, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αίγυπτο, Τουρκία, Βραζιλία και φυσικά ΗΠΑ) διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας προς 2,4 δισ. ευρώ, με τον συνολικό του καθαρό δανεισμό (και της Titan American) να διαμορφώνεται στα τέλη του 2023 στα 660 εκατ. ευρώ.

Πιθανολογείται λοιπόν πως όταν η Titan American εισαχθεί σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ θα αποτιμηθεί σε τέτοιο επίπεδο, έτσι ώστε να καταστήσει περισσότερο ελκυστική και τη μετοχή του ομίλου που διαπραγματεύεται σε Αθήνα και Euronext.

Ένας δεύτερος λόγος εισαγωγής της Titan American σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ είναι η άντληση φρέσκου χρήματος, μια κίνηση ωστόσο που δεν φαίνεται να την έχει ανάγκη προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις υψηλές προγραμματιζόμενες επενδύσεις της (γύρω στα 250 εκατ. ευρώ για το 2024). Και αυτό εξαιτίας των πολύ σημαντικών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών που επιτυγχάνει, αλλά και επειδή ο δείκτης του καθαρού χρέους προς το EBITDA ανήλθε μόλις στο 1,22 με βάση τα στοιχεία του 2023.

Τέλος, η εισαγωγή σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ πιθανολογείται πως θα μπορούσε να βοηθήσει τη θυγατρική εταιρεία στο μέτωπο της μη οργανικής ανάπτυξης, καθώς ενδέχεται να δράσει καταλυτικά σε περιπτώσεις μελλοντικών εξαγορών και απορροφήσεων άλλων εταιρειών που θα δραστηριοποιούνται στο ίδιο ή έστω σε παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του ομίλου Τιτάν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v