Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Η Sadion Investments πωλητής του 5% των μετοχών

Η ανακοίνωση της εισηγμένης στο χρηματιστήριο.

Foodlink: Η Sadion Investments πωλητής του 5% των μετοχών

Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ (η «Εκδότρια) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την Δευτέρα 13.05.2024 από τον μέτοχό της κ. Κωνσταντίνο Παπαζήση (Μέλος Δ.Σ.) ότι η εταιρεία SADION INVESTMENTS LTD (συνδεδ. νομικό πρόσωπο με τον κ. Κωνσταντίνο Παπαζήση) πούλησε την Δευτέρα 13.05.2024 με τη μέθοδο προσυμφωνημένων συναλλαγών (πακέτα), 1.667.627 κοινές ονομαστικές μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχές της Εκδότριας έναντι τιμήματος Ευρώ 0,41 ανά μετοχή και συνολικής αξίας Ευρώ 683.727,07.

Συνέπεια της ως άνω πώλησης, το ποσοστό συμμετοχής της SADION INVESTMENTS LTD επί του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας κατήλθε από 5% σε 0%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v