Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο συρτάρι μπαίνουν χρέη 15 δισ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ

Το βουνό των χρεών ύψους 47,8 δισ. ευρώ προς το ασφαλιστικό ταμείο και ποια είναι τα δεδομένα για τα περιθώρια είσπραξης. Πού στρέφει την προσοχή του ο ελεγκτικός μηχανισμός του ΚΕΑΟ.

Στο συρτάρι μπαίνουν χρέη 15 δισ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ

Ξεπερνά τα 15 δισ. ευρώ το ύψος των οφειλών προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών που χαρακτηρίζονται ή θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη. Μάλιστα, στελέχη του ΚΕΑΟ μιλούν για σημαντική υποεκτίμηση του ποσού, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Συνολικά, τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, όπως εμφανίζονται στις εκθέσεις του ΚΕΑΟ, αγγίζουν τα 47,8 δισ. ευρώ. Από αυτά, τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ θεωρούνται ότι δεν θα εισπραχθούν ποτέ, με τις εκτιμήσεις να είναι ιδιαίτερα συγκρατημένες καθώς ο χαρακτηρισμός οφειλών ως «ανεπίδεκτες είσπραξης» προϋποθέτει μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση 1ου τριμήνου της τρέχουσας χρονιάς του ΚΕΑΟ, υπολογίζεται ότι οφειλές ύψους 31,45 δισ. ευρώ, ήτοι το 65,69% του συνόλου, έχουν δημιουργηθεί πριν από το 2009. Προς αποφυγήν νέων υψηλών οφειλών, Δημόσιο και ΚΕΑΟ επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους για παρακολούθηση των οφειλετών, συνεχή όχληση με στόχο την ενημέρωση και την προτροπή ένταξης των οφειλών σε ρύθμιση, καθώς αυτά τα χρέη θεωρείται πιο πιθανό να εισπραχθούν.

Όσον αφορά τα χρέη κατ’ εξακολούθηση, στο ΚΕΑΟ μόλις διαπιστώνουν ότι ο οφειλέτης δημιουργεί συνεχώς νέα χρέη, ενεργοποιούν τον σχετικό ελεγκτικό μηχανισμό, στέλνοντας ανάλογη ενημέρωση στα κατά τόπους Περιφερειακά Κέντρα του ΕΦΚΑ (ΠΕΚΑ).

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα χρέη αυτά είναι ανεπίδεκτα είσπραξης. Και αυτό γιατί για να χαρακτηριστεί μια οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, χωρίς αποτέλεσμα, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων και ταυτόχρονα, να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπεύθυνων φυσικών προσώπων κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ή να μην είναι δυνατή η άσκησή της.

Να σημειωθεί ότι κάθε οφειλή που έχει χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται μετά την παρέλευση 10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση της οφειλής στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης.

Πότε διαγράφονται οι οφειλές

Υπάρχει, βέβαια, και δυνατότητα διαγραφής οφειλών προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά.
  2. Όταν το ποσό της κύριας οφειλής από εισφορές κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή του μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε.
  3. Όταν το ποσό της συνολικής οφειλής από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή της μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε.

Τι εισέπραξε το ΚΕΑΟ

Έτσι, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στα χρέη που μπορούν να εισπραχθούν. Και πράγματι, στο τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου, οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ ανήλθαν στα 448.899.267 ευρώ. Από τις συνολικές εισπράξεις του α’ τριμήνου, το 49% προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 51% από καταβολές εκτός ρύθμισης. Το μεγαλύτερο ποσό (114.333.976 ευρώ) προέρχεται από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Συνολικά, στα 11 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΑΟ, έχουν εισπραχθεί 11,69 δισ. ευρώ.

Το 23,78% των οφειλών, ήτοι 11,39 δισ. ευρώ, έχει συγκεντρωθεί σε μόλις 2.683 μεγαλοοφειλέτες, που χρωστούν ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ έκαστος. Αυτοί, μαζί με χιλιάδες άλλους, με χρέη άνω των 150.000 ευρώ, θα δουν για μια ακόμη χρονιά τα ονόματά τους να δημοσιοποιούνται στο τέλος Ιουλίου, εάν έως τότε δεν σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Κάτι που θεωρείται βέβαια εξαιρετικά απίθανο...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v