Τα κρίσιμα στοιχεία στο επερχόμενο ντιλ Ελλάκτωρ-MORE

Απομακρύνεται από κλάδους που απαιτούν σημαντικό Capex ο όμιλος Ελλάκτωρ, διατηρώντας στο μειωμένο χαρτοφυλάκιο του μόνο έργα με σταθερές ταμειακές ροές. Τα οικονομικά δεδομένα της Ηλέκτωρ.

Τα κρίσιμα στοιχεία στο επερχόμενο ντιλ Ελλάκτωρ-MORE

Προεξοφλημένη θεωρήθηκε από την αγορά η πρόταση εξαγοράς του 94% της Ηλέκτωρ έναντι 115 εκατ. ευρώ από την Motor Oil, η οποία χτίζει το χαρτοφυλάκιο της στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων και περιβαλλοντικών έργων.

Απομένει ασφαλώς να γίνει αποδεκτή η πρόταση από τους μετόχους της Ελλάκτωρ, ήτοι την Reggerborgh Invest, η οποία εν πολλοίς βρίσκεται σε σύμπνοια εδώ και καιρό με την Motor Oil, καθώς η τελευταία έχει ήδη αποκτήσει το 100% της Anemos (οι δραστηριότητες της Ελλάκτωρ στις ΑΠΕ) και κατέχει σχεδόν το 30% του μετοχικού κεφαλαίου του εισηγμένου ομίλου. Είναι δε δικαιούχος της γενναίας επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή για την παρελθούσα χρήση.

Η Ηλέκτωρ με βάση τα δεδομένα του 2022 είχε κύκλο εργασιών 120,9 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 13,28 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,44 εκατ. ευρώ. Κατά το τελευταίο διάστημα η εταιρεία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για έργα συνολικού προϋπολογισμού κατασκευαστικού αντικειμένου 42 εκατ. ευρώ, και υπέγραψε συμβάσεις που αυξάνουν το κατασκευαστικό της αντικείμενο κατά 19 εκατ., ενώ υπέβαλε προσφορές για έργα ύψους 100 εκατ. ευρώ. Επίσης, υπέγραψε τρεις νέες συμβάσεις έργων με κατασκευαστικό αντικείμενο 26,5 εκατ. ευρώ για έργα σε Χερσόνησο Ηρακλείου, Πόρο και Αττική.

Το αποτύπωμα της Ελλάκτωρ

Ο όμιλος εφόσον ευοδωθεί η μεταβίβαση της Ηλέκτωρ γεμίζει το ταμείο του, ξεπερνώντας τα 700 εκατ. ευρώ που έχει καρπωθεί από τις πωλήσεις assets και διατηρεί ως ενεργή δραστηριότητα μόνον τον τομέα των Παραχωρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθαν σε 283 εκατ. ευρώ έναντι 269 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2%. Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων κατά τη χρήση 2023 ήταν 180,2 εκατ. ευρώ έναντι 151,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 18,9%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 64% το 2023 έναντι 56% πέρυσι.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v