Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι οκτώ ανάδοχοι για την ψηφιοποίηση των δικαστικών αρχείων

Τη σάρωση των αρχείων 368 Δικαστηρίων της Ελλάδας αναλαμβάνουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας, αλλά και σημαντικά ονόματα από τον χώρο της πληροφορικής και των κατασκευών.

Οι οκτώ ανάδοχοι για την ψηφιοποίηση των δικαστικών αρχείων

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το αμέσως επόμενο διάστημα το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων της Δικαιοσύνης καθώς η Κοινωνία της Πληροφορίας έστειλε προσκλήσεις Ανάθεσης για τη Σύναψη οκτώ Εκτελεστικών Συμβάσεων για την υλοποίηση Συμφωνιών – Πλαίσιο για το Έργο: «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Τη σάρωση των αρχείων 368 Δικαστηρίων της Ελλάδας αναλαμβάνουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας, αλλά και σημαντικά ονόματα από τον χώρο της πληροφορικής και των κατασκευών.

Οι ανάδοχοι και τα μερίδια

Ειδικότερα οι προσκλήσεις ανάθεσης αφορούν:

 1. Την Εταιρεία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» αντί του συνολικού μέγιστου ποσού 12.053.290,36 ευρώ
 2. Την Ένωση Εταιρειών «Uni Systems - ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ» συνολικής αξίας 12.116.145,65 €,
 3. Την Ένωση Εταιρειών «PROFILE-NOVA» συνολικής αξίας 12.082.211,54 €
 4. Την Εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» συνολικής αξίας 11.990.888,34 ευρώ.
 5. Την Ένωση Εταιρειών: «VODAFONE - INFORM - COSMOS COMPUTERS» συνολικής αξίας 12.011.930,72 ευρώ,
 6. Την «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ GLOBITEL Α.Ε. - MASTER Α.Ε.» συνολικής αξίας 12.046.007,92 ευρώ,
 7. Τη σύμπραξη «NETCOMPANY - INTRASOFT S.A. & QUALCO S.A.» συνολικής αξίας 12.050.872,68 ευρώ,
 8. Την Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικής αξίας 12.042.366,52 ευρώ.

Η έκταση του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων 368 Δικαστηρίων - Εισαγγελιών, εκ των οποίων 288 βρίσκονται στην Ηπειρωτική Χώρα και 80 σε νησιά. Πρόκειται για τα αρχεία του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, των Ειρηνοδικείων, των Εισαγγελιών Εφετών, των Εισαγγελιών Πρωτοδικών, των Εφετείων, των Πρωτοδικείων και των Πταισματοδικείων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν εκτιμώνται σε 300.244.990.

Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι ακόλουθες:

 • Σάρωση των αρχείων 368 Δικαστηρίων που συμμετέχουν στο έργο και οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή τους με λέξεις-κλειδιά.
 • Υποστήριξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης με εξειδικευμένες εφαρμογές.
 • Ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία συστήματος διαχείρισης διαδικασιών, εγγράφων και αρχείων/ συστήματος ψηφιακής αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο) εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές.

Στο σύστημα αυτό θα εισαχθεί το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού από το σύνολο των εκτελεστικών συμβάσεων του έργου, προκειμένου να αξιοποιείται από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ολοκλήρωση το 2025, ποιοι είναι οι στόχοι

Το έργο, το οποίο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης στα τέλη του 2025, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της ελληνικής Δικαιοσύνης, με στόχο όλα τα δικαστήρια της χώρας να "ενωθούν" μεταξύ τους, παρέχοντας τη δυνατότητα κατάθεσης και ηλεκτρονικών δικογράφων.

Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν του παρακάτω άξονες υλοποίησης:

 1. Δικαστική διαφάνεια μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.
 2. Ομογενοποίηση, επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 3. .Ψηφιακή ολοκλήρωση των συστημάτων των δικαστηρίων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης με στόχο όχι μόνο την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης αλλά και τη διαφάνεια και την ποιότητα.
 4. Αναβάθμιση μηχανισμών διαχείρισης ελέγχων, ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείριση του μαύρου χρήματος, την κατοχύρωση της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 5. .Ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και την εθνική ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 6. .Έξυπνες Υποδομές με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη μείωση εξόδων αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το σύνολο των εμπλεκομένων στο σύστημα της Δικαιοσύνης.

Στους ειδικότερους στόχους περιλαμβάνονται η ενίσχυση ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας με αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά η δημιουργία JUSTICE-CLOUD, μέχρι να ενσωματωθεί στο Κυβερνητικό νέφος Δημόσιου Τομέα, η ομογενοποίηση διαδικασιών και η δημιουργία της «Artificial Intelligence for Justice”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v