Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προετοιμασία για εξετάσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από την NP Ασφαλιστική

Τα τελευταία πέντε έτη, πάνω από 150 ασφαλιστικοί πράκτορες έχουν πετύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Τράπεζας της Ελλάδος, παρακολουθώντας το πρόγραμμα προετοιμασίας της «NP Ασφαλιστική».

Προετοιμασία για εξετάσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από την NP Ασφαλιστική

Η NP Ασφαλιστική ως ‘’Εταιρία των Ασφαλιστών’’ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση της ασφαλιστικής αγοράς, των συνεργατών της αλλά και κάθε ασφαλιστικού στελέχους που χρειάζεται να πιστοποιηθεί από την Tράπεζα της Ελλάδας για να ασκήσει το ασφαλιστικό επάγγελμα. Σύμφωνα άλλωστε με σχετική ανακοίνωση, είναι από τις πρώτες εταιρίες που έδωσαν έμφαση στα θέματα εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης, όχι μόνο γιατί πλέον αποτελούν υποχρεώσεις των ασφαλιστών, αλλά κυρίως γιατί η φιλοσοφία της είναι ότι η επαγγελματική εκπαίδευση είναι μία επένδυση της εταιρίας πάνω στην ικανότητα του ανθρώπινου δικτύου διαμεσολάβησης που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα δίκτυα και του δίνει μεγάλη επαγγελματική υπεραξία.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα και τα τεστ προσομοίωσης οδηγούν σε υψηλά ποσοστά επιτυχίας

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ‘’NP Ασφαλιστική’’ ανέπτυξε και σχεδίασε εσωτερικά μία ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα (NP Asfalistiki Academia), μέσα από την οποία κάθε υποψήφιος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής μπορεί να μελετήσει ηλεκτρονικά την εξεταστέα ύλη και ταυτόχρονα να αυτοβελτιώνεται επιλύοντας τεστ προσομοίωσης. Κατά τη διάρκεια της μελέτης προσφέρεται πλήρης υποστήριξη από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, επιλύοντας τις όποιες απορίες για την εξεταζόμενη ύλη αλλά και για όλη την διαδικασία των εξετάσεων. Το σεμινάριο προετοιμασίας επικεντρώνεται στα θέματα που δυσκολεύουν τους υποψηφίους και σε χρήσιμες συμβουλές για την επιτυχία στις εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που είναι το μείγμα της ανθρώπινης εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, έχει οδηγήσει σε βέλτιστα αποτελέσματα στις εξετάσεις της TτΕ. Η εκπαιδευτική διαδικασία και το πρόγραμμα θεωρούνται άκρως επιτυχημένα καθώς εμφανίζουν ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις άνω του 85%, σε σύγκριση με το 50% που είναι ο μέσος όρος επιτυχίας στις εξετάσεις της TτΕ. Τα τελευταία πέντε έτη, πάνω από 150 Ασφαλιστικοί Πράκτορες έχουν πετύχει στις εξετάσεις παρακολουθώντας το πρόγραμμα προετοιμασίας της ‘’NP Ασφαλιστική’’.

Η στήριξη στους νέους ασφαλιστές συνεχίζεται και μετά την επιτυχία στις εξετάσεις

Η στήριξη της ‘’NP Ασφαλιστική’’ στους νέους ασφαλιστές δεν σταματά στην επιτυχία στις εξετάσεις. Συνεχίζεται και μετά απ’ αυτές με σειρά δωρεάν σεμιναρίων που αφορούν την οργάνωση του γραφείου τους, τεχνικές πωλήσεων και γνώση προϊόντων. Η διαπροσωπική επαφή και η άμεση εξυπηρέτηση των διαμεσολαβητών είναι φιλοσοφία ανάπτυξης της ‘’NP Ασφαλιστική’’ και αποτελούν το βασικό συστατικό που την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό.

Η ‘’NP Ασφαλιστική’’ συνεχίζει με σταθερά βήματα να στηρίζει τους νέους ασφαλιστές και να αναπτύσσεται με νέους συνεργάτες, καλά εκπαιδευμένους, από την είσοδο τους στο επάγγελμα και επιτυχημένους στην Ασφαλιστική αγορά με συνεχή Δια Ζώσης Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας της ‘’NP Ασφαλιστική’’ για τις εξετάσεις Πιστοποίησης γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για νέους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Υπαλλήλους που εμπλέκονται στην Διαμεσολάβηση και επιθυμούν να πιστοποιηθούν και φυσικά για τους νέους που θα αποτελέσουν την διάδοχη κατάσταση σε επιτυχημένες Επιχειρήσεις Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v