Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Κάμψη μεγεθών το 2002

Κάμψη των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 4,58% παρουσίασε η Μουζάκης για το 2002, με τα κέρδη προ φόρων να υποχωρούν κατά 18,07%. Σε επίπεδο μητρικής οι πωλήσεις μειώθηκαν 8,52%, ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση 50,8% σε σχέση με πέρυσι.

Μουζάκης: Κάμψη μεγεθών το 2002
Πτωτικά κινήθηκε το 2002 για τη Μουζάκης, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις υποχώρησαν κατά 4,58% και ανήλθαν στα 73,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 77 εκατ. ευρώ το 2001, με τις εξαγωγές του ομίλου να παρουσιάζουν κάμψη κατά 7,86%.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου παρουσιάζονται μειωμένα κατά 18,07%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 1,39 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 1,69 εκατ. ευρώ του 2001.

Οι πωλήσεις της εταιρίας για το σύνολο του 2002 υποχώρησαν κατά 8,52% και διαμορφώθηκαν στα 51,71 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 56,53 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ κάμψη της τάξεως του 10,07% σημείωσαν και οι εξαγωγές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας η κάμψη των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στα αδιάθετα παραχθέντα βαμβάκια, αφενός λόγω της αναμενόμενης αύξησης των τιμών διάθεσης, αφετέρου λόγω της ραγδαίας πτώσης του δολαρίου.

Οι αποσβέσεις σημείωσαν αύξηση κατά 11,96% και ως εκ τούτου τα λειτουργικά κέρδη έχουν μειωθεί κατά 541 χιλιάδες ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν σημαντική υποχώρηση κατά 50,87%, καθώς ανήλθαν στις 907 χιλιάδες ευρώ συγκριτικά με 1,86 εκατ. ευρώ το 2001.

Η υποχώρηση αυτή των πωλήσεων οφείλεται, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας, στην αύξηση του κόστους της πρώτης ύλης, χωρίς η αύξηση αυτή να μετακυλιστεί στις τιμές πώλησης, στην αύξηση των εξόδων διοικήσεως διαθέσεως και αποσβέσεων και στο υψηλό κόστος αγοράς και εκκόκκισης βάμβακος σε συνδυασμό με τη ραγδαία πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, σημειώνεται πως ανήλθαν στα 1,4 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v