Κυριακούλης: Ειδικός διαπραγματευτής η PROTON

Σύμβαση ειδικού διαπραγματευτή με την Proton ΑΧΕΠΕΥ υπέγραψε η εταιρία Κυριακούλης. Η σύμβαση είναι τριετούς διάρκειας και η ειδική διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει από την Τρίτη 22/4.

Κυριακούλης: Ειδικός διαπραγματευτής η PROTON
Σύμβαση ειδικού διαπραγματευτή με τη χρηματιστηριακή εταιρία PROTON ΑΧΕΠΕΥ υπέγραψε η εταιρία Κυριακούλης, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της μετοχής.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι τριετούς διάρκειας και η εφαρμογή της ξεκινά από τη Τρίτη 22/4/03.

Η PROTON ΑΧΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο ΣΑΤ εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρείας Κυριακούλης, η οποία θα καταβάλει αμοιβή στην πρώτη.

Τέλος, προς διευκόλυνση του έργου της ειδικής διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχομένων κινδύνων που αναλαμβάνει ο ειδικός διαπραγματευτής, η PROTON ΑΧΕΠΕΥ έχει συνάψει συμβάσεις με μια εκ των κυρίων μετόχων της εισηγμένης εταιρείας, ήτοι με την κ. Αρετή Κυριακούλη.

Από τη συγκεκριμένη σύμβαση προβλέπεται η υποχρέωση της ως άνω κυρίας μετόχου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

Περαιτέρω, η σχετική σύμβαση προβλέπει τη συμμετοχή της ως άνω κυρίας μετόχου στα κέρδη/ζημίες που θα πραγματοποιεί κατ’ έτος η PROTON ΑΧΕΠΕΥ από τις συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εταιρείας. Η συμμετοχή αυτή στα εν λόγω κέρδη/ζημίες έχει μόνο επικουρικό και μειοψηφικό χαρακτήρα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v