Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ipirotiki: Δημόσια εγγραφή εντός του Ιουνίου

Δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. πραγματοποιεί εντός του Ιουνίου η Ipirotiki. Η εταιρία αναμένει να αντλήσει 10 εκατ. ευρώ περίπου, από το Δημόσια Εγγραφή με την έκδοση 1.460.950 νέων μετοχών.

Ipirotiki: Δημόσια εγγραφή εντός του Ιουνίου
Δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών πραγματοποιεί εντός του Ιουνίου η Ipirotiki Software & Publications, κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων της αίτησης και του Ενημερωτικού Δελτίου της από τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η οριστική ημερομηνία και η τιμή εισαγωγής τής μετοχής αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η Ipirotiki Software & Publications προγραμματίζει την άντληση 10.000.000 ευρώ περίπου από το Δημόσια Εγγραφή με την έκδοση 1.460.950 νέων μετοχών. Κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης είναι η Megatrust ΑΧΕΠΕΥ.

Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρίας, η οποία εισέρχεται στο δέκατο έτος επιχειρηματικής δράσης, όπως διατυπώθηκαν από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Μπάμπη Μανιώτη, σε πρόσφατη ημερίδα, είναι:

* H επιμονή στην αυστηρή εξειδίκευση στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών που απευθύνονται σε λογιστές-φοροτεχνικούς και οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων. Αγορά στην οποία η εταιρεία κατέχει ήδη ηγετική θέση, παρέχει, όμως ακόμη, περιθώρια σημαντικής ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Ipirotiki αναμένεται να έχει κύκλο εργασιών 7.336.000 ευρώ το 2003, ενώ η συνολική δυναμική τής σχετικής αγοράς ανέρχεται σε 29.347.000 ευρώ.

* Η ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου ύψους 20.520.000 ευρώ, το οποίο ξεκίνησε το 1999 με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ιδιαίτερα στον τομέα του λογισμικού, και συνεχίζεται με την ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, επί της οδού Λένορμαν, συνολικής επιφάνειας περί τα 5.000 τ.μ. Στο κτίριο αυτό, στο οποίο η εταιρεία θα εγκαθίσταται σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2003, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ipirotiki.

* Η ενίσχυση κεφαλαιακής θέσης και ισχυροποίηση στην αγορά, μέσω της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.

* Η απόκτηση περαιτέρω δυνατοτήτων ανάπτυξης, ποσοτικής και ποιοτικής, μέσω της απορρόφησης τής (συγγενών μετοχικών συμφερόντων) Synapsis AE. Σημαντικό μέρος της εξέλιξης αυτής αποτελεί η περιέλευση στην Ipirotiki της αλυσίδας καταστημάτων ”Επιχειρώ – Χώροι Γνώσης”, της οποίας το πρώτο κατάστημα λειτουργεί ήδη στο Σύνταγμα (Βουλής 31-33), τα επόμενα δύο προγραμματίζεται να λειτουργήσουν μέχρι το καλοκαίρι στα Χανιά και στη Βέροια, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία 30 καταστημάτων μέχρι το τέλος του 2005.

* Η στρατηγική συνεργασία με την Επιχειρώ Εκδοτική ΑΕ, η οποία εκδίδει το εβδομαδιαίο οικονομικό – πολιτικό φύλλο ”Επιχειρώ”, αλλά και στην οποία μεταβιβάστηκαν οι περιοδικές εκδόσεις της Ipirotiki (Account, Inside Account, Χρηματιστηριακά Θέματα), προκειμένου η Ipirotiki να επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στον τομέα του λογισμικού. Η εν λόγω συνεργασία παρέχει στην Ipirotiki σημαντικές δυνατότητες διαφημιστικής υποστήριξης των προϊόντων και υπηρεσιών της.

* Σημασία και διαρκής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με συνέπεια η ομάδα των συνεργατών της Ipirotiki να έχει καταστεί σημαντικό κεφάλαιο, όντας μόνιμη, συμπαγής και εξαιρετικά εξειδικευμένη και αποτελεσματική.

* Η συνεπής και πολύπλευρη υποστήριξη των χιλιάδων λογιστών-φοροτεχνικών της Ελλάδας, με τους οποίους η Ipirotiki και οι άνθρωποί της έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα στενή σχέση. Αποτέλεσμα της σχέσης αυτής είναι το αμοιβαίο όφελος των δύο πλευρών, με την αποτελεσματική προώθηση εκ μέρους της Ipirotiki στόχων και οραμάτων του λογιστικού κλάδου, αλλά και την ουσιαστική ανταπόκριση του χώρου και στήριξη των δραστηριοτήτων και στόχων της εταιρίας.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Ipirotiki Software & Publications έχει διακριθεί το 2001 και το 2002 ως μία των πεντακοσίων δυναμικότερα αναπτυσσόμενων εταιρειών της Ευρώπης (Listed on Europe 500, 2002).

Τέλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της, Μπάμπης Μανιώτης, τόνισε στην ημερίδα ότι: ”Η Ipirotiki Software & Publications AE κυριάρχησε σε λιγότερο από δέκα χρόνια στην αγορά λογιστών-φοροτεχνικών, μια αγορά που όλοι θεωρούσαν κορεσμένη, τόσο σε επίπεδο περιοδικών-βιβλίων όσο και σε επίπεδο λογισμικού. Η επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία της Ipirotiki Software & Publications AE απέδειξε ότι δεν είναι η αγορά που διαμορφώνει τις επιχειρήσεις, αλλά αντιθέτως η αγορά διαμορφώνεται από δραστήριες επιχειρήσεις, των οποίων η καταλυτική παρουσία, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να μεταβάλει δραστικά τα δεδομένα της αγοράς”.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, ο κύκλος εργασιών της Ipirotiki για το 2002 ήταν 6.559.650 ευρώ και τα κέρδη προ φόρων 2.660.220 ευρώ.Για το 2003, ο κύκλος εργασιών προβλέπεται να ανέλθει στα 7.336.000 ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 3.081.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v