Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Infotech: Έναρξη ειδικής διπραγμάτευσης

Η Infotech ανακοινώνει ότι, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την απόκτηση από τη Merit Χρηματιστηριακή ΧΑΕΠΕΥ της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας.

Infotech: Έναρξη ειδικής διπραγμάτευσης
Η Άλφα Γκρίσιν Infotech ανακοινώνει ότι, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετική απόφασή του, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή του στις 04/04/2008 ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος του ΧΑ, Merit Χρηματιστηριακή ΧΑΕΠΕΥ της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία ανανέωσης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 7η Απριλίου 2008.

Η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την Merit ΧΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:

1.Η Merit ΧΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην Merit ΧΑΕΠΕΥ.

2.Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v