Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euromedica: Αγορά 31.453 ιδίων μετοχών

H Euromedica, σε συνέχεια της από 27/9/2007 ανακοίνωσής της σχετικά με την από 25/9/2007 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι από 28/03 έως 07/04/2008 προχώρησε στην αγορά 31.453 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,3395 ευρώ.

Euromedica: Αγορά 31.453 ιδίων μετοχών
H Euromedica, σε συνέχεια της από 27/9/2007 ανακοίνωσής της σχετικά με την από 25/9/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί αγοράς ιδίων μετοχών ανακοινώνει ότι στο διάστημα από 28/03/2008 έως 07/04/2008 προχώρησε στην αγορά 31.453 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,3395 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v