Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εuromedica: Με 71,8178% ο κ. Λιακουνάκος

Στο 71,8178% από 68,8035% ανήλθε στις 2 Μαΐου το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο)  του κ. Θωμά Λιακουνάκου στην εταιρία Εuromedica.

Εuromedica: Με 71,8178% ο κ. Λιακουνάκος
Στο 71,8178% από 68,8035% ανήλθε στις 2 Μαΐου το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) του κ. Θωμά Λιακουνάκου στην εταιρία Εuromedica.

Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Θωμά Λιακουνάκου στην Εuromedica, στις 2/5/2008, διαμορφώνεται εξ' ολοκλήρου από έμμεση συμμετοχή σε δικαιώματα ψήφου στην εταιρία, μέσω συγγενών προσώπων και ελεγχόμενων εταιριών, και αναλύεται ως εξής:

Συμμετοχή της κας Κατσαρού Αναστασίας με 102.000 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,2691%, συμμετοχή του Φίλιππου Λιακουνάκου με 20.000 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,0528%, συμμετοχή της εταιρίας Αxon Development με 326.112 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,8603%, συμμετοχή της εταιρίας Αxon Εμπορική Βιομηχανική και Εκτυπωτική με 713.857 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 1,8832%, συμμετοχή της εταιρίας Μυστράς Συμμετοχών με 596.000 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 1,5723%, συμμετοχή της εταιρίας Κέρδος Εκδοτική με 187.390 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,4943%, συμμετοχή της εταιρίας Byron INC με 87.800 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,2316% και συμμετοχή του ομίλου Αxon Holdings με 25.190.333 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 66,4541%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v