Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Πώλησε συμμετοχές στην Κύπρο

Η ΝΙΚΑΣ μέσω της θυγατρικής στην Κύπρο NIKAS GROUP LTD υλοποίει συνεργασία με τις εταιρίες ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για την αποκλειστική διανομή των προϊόντων του Ομίλου στην Κυπριακή αγορά.

Νίκας: Πώλησε συμμετοχές στην Κύπρο
Η ΝΙΚΑΣ γνωστοποιεί  την ολοκλήρωση των διαδικασιών διάθεσης από την κατά 100% θυγατρική στην Κύπρο, NIKAS GROUP LTD, των ποσοστών συμμετοχής της στις εταιρίες ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ LTD (35,98%) και ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ LTD (35,98%).

Παράλληλα η εταιρία μέσω της θυγατρικής στην Κύπρο NIKAS GROUP LTD υλοποίει συνεργασία με τις εταιρίες ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για την αποκλειστική διανομή των προϊόντων του Ομίλου στην Κυπριακή αγορά.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου στρατηγικού σχεδιασμού μέσω του οποίου η θυγατρική στην Κύπρο καθίσταται σταδιακά ο πυλώνας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ομίλου εκτός Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι από την ως άνω συναλλαγή προκύπτει έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους περίπου ευρώ 7 εκατ. το οποίο θα επηρεάσει αντίστοιχα τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης.

Παράλληλα ο όμιλος μέσω της θυγατρικής στην Κύπρο θα συνεχίσει την πλέον των 12 ετών επιτυχή συνεργασία με τον εδραιωμένο όμιλο εταιρειών στον κλάδο των αλλαντικών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ στην Κύπρο, με στόχο την αποκλειστική παραγωγή, διανομή, πώληση και προώθηση μέσω του σημαντικού δικτύου που έχει αναπτύξει η ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ των προϊόντων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ στη Κυπριακή αγορά.

Κατά συνέπεια η μεταβίβαση του ανωτέρω ποσοστού δεν πρόκειται να επηρεάσει την δραστηριότητα μέχρι σήμερα του Ομίλου.

Η ΝΙΚΑΣ προσηλωμένη στο στρατηγικό της πλάνο, υλοποιεί και θα συνεχίσει να υλοποιεί σειρά ενεργειών με στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και τη προώθηση των προϊόντων σε νέες αγορές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v