Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Η εταιρεία Καραμολέγκος γνωστοποιεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την Τακτική γενική Συνέλευση της 27/06/2007 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 27/06/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καραμολέγκος: Το νέο διοικητικό συμβούλιο
Η εταιρεία Καραμολέγκος γνωστοποιεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την Τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 27/06/2007 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 27/06/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία από την 27η Ιουνίου 2008 μέχρι και την 27η Ιουνίου 2013 με την παρακάτω σύνθεση:

1. Δημήτριος Κανελλόπουλος του Νικολάου και της Παρασκευής, Οικονομολόγος, Έλληνας Υπήκοος, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)
2. Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, Έλληνας Υπήκοος, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
3. Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, Ελληνίδα Υπήκοος, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)
4. Βασίλειος Παντελής του Γεωργίου και της Αρετής, Οικονομολόγος, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος (εκτελεστικό μέλος)
5. Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου και της Μαριάνθης, επιχειρηματίας, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος)
6. Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου και της Ελένης, Οικονομολόγος, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
7. Αγγελος Παντουβάκης του Μιχαήλ και της Έλλης, Πολιτικός Μηχανικός, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v