Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FG Europe: Οι λόγοι αισιοδοξίας της διοίκησης

Αισιόδοξη για την πορεία των οικονομικών μεγεθών του ομίλου F.G. Europe και κατά το β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης εμφανίζεται η διοίκησή του. Τα προϊόντα κλιματισμού και η έναρξη του αιολικού πάρκου Καλλίστη.

FG Europe: Οι λόγοι αισιοδοξίας της διοίκησης
Αισιόδοξη για την πορεία των οικονομικών μεγεθών του ομίλου F.G. Europe και κατά το β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης εμφανίζεται η διοίκησή του, λόγω της σταθερής ζήτησης προϊόντων κλιματισμού, της εκτίμησης ότι τα λοιπά προϊόντα θα εμφανίσουν καλύτερη πορεία στο β΄ εξάμηνο και, τέλος, λόγω της έναρξης της λειτουργίας του αιολικού πάρκου Καλλίστη.

Ειδικότερα, στην αναλυτική οικονομική κατάσταση α΄ εξαμήνου η διοίκηση της F.G. Europe εκτιμά ότι, παρά τις διαφαινόμενες δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την αγορά, το δεύτερο εξάμηνο η εταιρία θα επιτύχει πωλήσεις τουλάχιστον ανάλογες αυτών του β΄ εξαμήνου του 2007.

Για τον κλάδο των κλιματιστικών, η διοίκηση θεωρεί ότι η συνεχώς αυξανόμενη τάση των καταναλωτών για αγορές επώνυμων κλιματιστικών νέας τεχνολογίας, η μεγάλη μείωση της εποχικότητας και η κατανομή της ζήτησης κλιματιστικών στο σύνολο του έτους δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της πολύ καλής μέχρι σήμερα πορείας και το επόμενο διάστημα.

Σημειώνει δε ότι η συνεχιζόμενη λόγω της αλλαγής των κλιματολογικών συνθηκών ανάγκη των καταναλωτών να καλύψουν όλο και περισσότερους χώρους, η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε προϊόντα κεντρικού και ημικεντρικού κλιματισμού και το ράλι της τιμής του πετρελαίου που καθιστά οικονομικότερη τη χρήση κλιματιστικών, και ειδικότερα αυτών της τεχνολογίας inverter ,για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, η εταιρία επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον κλάδο και σε ξένες αγορές διευρύνοντας τους όγκους πωλήσεών της.

Τα λοιπά εκτός κλιματισμού προϊόντα, οι πωλήσεις των οποίων το α΄ εξάμηνο επλήγησαν από τη γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία, με βάση τις μέχρι και σήμερα πωλήσεις τους, αναμένεται το β΄ εξάμηνο να καλύψουν μέρος από το χαμένο έδαφος που σε κάποιον βαθμό οφειλόταν και σε ελλείψεις που παρουσιάστηκαν σε προϊόντα, επιτυγχάνοντας τελικώς πωλήσεις αντίστοιχες αυτών του 2007.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ομίλου, αναμένεται στα έσοδα του β΄ εξαμήνου να προστεθούν τα έσοδα από τη δραστηριότητα του αιολικού πάρκου της Καλλίστη Ενεργειακή Α.Ε. που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Στο σκέλος της ενέργειας η θυγατρική της F.G. Europe RF Energy προχώρησε στις 20/5/2008 σε αύξηση κεφαλαίου κατά 6 εκατ. ευρώ. Με τη σειρά της, η RF Energy κατέβαλε στο β΄ τρίμηνο κεφάλαια 3,7 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε., ασκώντας στο σύνολο τα δικαιώματά της.

H αύξηση στην Αιολική Κυλινδρίας διενεργήθηκε για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση της εταιρίας που αφορά στην κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 10 ΜW.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v