Τηλέτυπος: Υποχώρηση 0,37% στα κέρδη ομίλου

Υποχώρηση 0,37% στον όμιλο και 1,36% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Τηλέτυπος στο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Τηλέτυπος: Υποχώρηση 0,37% στα κέρδη ομίλου
Υποχώρηση 0,37% στον όμιλο και 1,36% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετάφ φόρων της εταιρίας Τηλέτυπος στο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών σε όμιλο και μητρική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο εξάμηνο του 2008 σε 93,469 εκατ. ευρώ από 92,398 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,16%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 7,980 εκατ. ευρώ από 8,010 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,37%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 92,834 εκατ. ευρώ από 91,537 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,42%.

Τα κέρδη μετά φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν την ίδια περίοδο σε 7,510 εκατ. ευρώ από 7,614 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1,36%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v