Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Στα 1,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη ομίλου

Στα 1,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της εταιρίας Dionic, στο πρώτο εξάμηνο του 2008, αμετάβλητα έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Dionic: Στα 1,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη ομίλου
Ο όμιλος εταιριών Dionic ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2008 σύμφωνα με τα  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 38,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2008 μειωμένος κατά 8% έναντι του αντίστοιχου πρώτου εξαμήνου του 2007 όπου ανερχόταν σε ευρώ 42,2 εκατ.

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η στρατηγική απόφαση της διοίκησης της εταιρίας από τον Σεπτέμβριο του 2007 για την αναδιάρθρωση του προϊοντικού μίγματος με τη στροφή σε πωλήσεις προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, περιόρισε σε πρώτη φάση την αξία των πωλήσεων του ομίλου ενισχύοντας όμως την κερδοφορία του.

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση της δραστηριότητας επικέντρωσε τις προσπάθειες στην διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών με καταξιωμένες εταιρίες καθώς και στη διεύρυνση του δικτύου διάθεσης των προϊόντων.

Έτσι ο όμιλος DIONIC με σειρά συνεργασιών και στρατηγικών κινήσεων έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα πολύ διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που αριθμεί πάνω από 35.000 κωδικούς, αντιπροσωπεύοντας διεθνούς φήμης εμπορικά σήματα από οκτώ διαφορετικές κατηγορίες, σε συνεργασία με 500 προμηθευτές παγκοσμίως και τα οποία διαθέτει σε ένα ευρύ πελατολόγιο που ξεπερνά τα 5.000 σημεία πώλησης.

Επιπλέον, ο όμιλος με στόχο την ορθολογική διαχείριση του σημαντικού αριθμού πελατών αλλά και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, προχώρησε στην ασφάλιση μέρους των απαιτήσεων ενώ πάγια πολιτική για τη διάθεση των προϊόντων τoυ είναι οι πελάτες που διαθέτει τα προϊόντα των να είναι ασφαλισμένοι από την ασφαλιστική εταιρία πιστώσεων με την οποία συνεργάζεται ο όμιλος.

Όπως επισημαίνεται, τα θετικά αποτελέσματα των ως άνω ενεργειών αποτυπώνονται στα στοιχεία κερδοφορίας, τα οποία ενισχύθηκαν σημαντικά στο πρώτο εξάμηνο του 2008.

Πιο αναλυτικά, σημαντικά αυξημένα κατά 41,5% εμφανίζονται τα ενοποιημένα μικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε ευρώ 9,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2008 έναντι ευρώ 7,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένο κατά 8,8 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2007 εμφανίζεται το μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο ανήλθε σε 25,3% επί των ενοποιημένων έναντι 16,5%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε ευρώ 3,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2008 έναντι ευρώ 3,0 εκατ. το 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 27.8%. Αντίστοιχα το περιθώριο EBITDA εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες στο 10,0% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 7,2% το πρώτο εξάμηνο του 2007.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3,2 εκατ. έναντι ευρώ 2,6 εκατ. το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 21,5% και τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 29,7% και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 2,2 εκατ. έναντι ευρώ 1,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2007. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2008 αμετάβλητα έναντι του αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Με στόχο την ολοκλήρωση των επενδύσεων σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2008 ύψους ευρώ 3,8 εκατ. και αφορούν κυρίως τις θυγατρικές ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ A.E., ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ. και DIONIC PARTICIPATIONS.

Συγκεκριμένα, μέσω της θυγατρικής ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ A.E., στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 60%, ο όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, με στόχο να συμμετέχει και να αναλαμβάνει τη διαχείριση στρατηγικά επιλεγμένων έργων, τα οποία θα τηρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που ο ίδιος απαιτεί.

Επιπλέον μέσω της θυγατρικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, και στην οποία ο όμιλος αύξησε την συμμετοχή του στο 20,45%, δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλών ανάληψης και διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων σε οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων logistics.

Στο πλαίσιο τη υλοποίησης του στρατηγικού στόχου του ομίλου DIONIC για ανάπτυξη σε προσοδοφόρους τομείς, προέβη στην εξαγορά του 45% της εταιρίας MARM LIGHTING LIMITED με έδρα την Κύπρο μέσω της θυγατρικής εταιρίας DIONIC PARTICIPATION LTD, με σκοπό να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον τομέα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών ballasts για φωτιστικά σώματα φθορισμού Τ8,Τ5 και PL.

Η δραστηριότητα στους παραπάνω τομείς θα γίνει σε διεθνές επίπεδο με στόχο την διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές, την αύξηση της κερδοφορίας του ομίλου και την διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει.

Επίσης ο όμιλος προσηλωμένος στην επέκταση στον τομέα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αστικών ακινήτων, προχώρησε στην εξαγορά του 30% της εταιρίας LEADERSHIP AΕ, έναντι τιμήματος ευρώ 462.000 μέσω της θυγατρικής ΝΤΙ.ΑΝ.Α. ΑΕ. Η εταιρία LEADERSHIP AΕ είναι κατασκευαστική εταιρία και δραστηριοποιείται στην περιοχή των βορειανατολικών προαστίων της Αθήνας περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα στοιχείο που καταδεικνύει θετικές προοπτικές για τον όμιλο DIONIC.

Παράλληλα, ο όμιλος προσηλωμένος στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου και την απρόσκοπτη χρηματοδότησή του, υλοποιεί σειρά ενεργειών και προς την κατεύθυνση αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απορρόφηση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρίας από την ALPHA BANK A.E συγκεντρώνοντας συνολικά κεφάλαια ύψους ευρώ 12 εκατ.
Οι ενέργειες αυτές θέτουν τα θεμέλια για τη συνεχή ανάπτυξη του ομίλου τόσο σε επίπεδο δραστηριότητας όσο και κερδοφορίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v