Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ικτίνος: Αύξηση 62,4% στα κέρδη ομίλου β' 3μήνου

Αύξηση 62,4% στον όμιλο και 50% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Ικτίνος Ελλάς στο β' τρίμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Ικτίνος: Αύξηση 62,4% στα κέρδη ομίλου β' 3μήνου
Αύξηση 62,4% στον όμιλο και 50% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Ικτίνος Ελλάς στο β' τρίμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα του β' τριμήνου 2008 έχουν ως ακολούθως:

Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,0% και διαμορφώθηκε σε 9,28 εκατ. ευρώ έναντι 8,76 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων αυξήθηκαν κατά 29,9% και διαμορφώθηκαν σε 1,69 εκατ. ευρώ έναντι 1,30 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,55 εκατ. ευρώ έναντι 1,04 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,2% και τέλος, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 1,20 εκατ. ευρώ έναντι 738 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 62,4%.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,8% και διαμορφώθηκε σε 9,18 εκατ. ευρώ έναντι 8,59 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων αυξήθηκαν κατά 38,5% και διαμορφώθηκαν σε 1,87 εκατ. ευρώ έναντι 1,35 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,36 εκατ. ευρώ έναντι 1,00 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36,0% και τέλος, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 989 χιλ. ευρώ έναντι 659 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50%.

Αύξηση παρουσίασαν και οι πωλήσεις του εξωτερικού και ανήλθαν στο 38,5% του συνολικού κύκλου εργασιών σε σχέση με 26,4%, της προηγούμενης χρήσης.

Η Ικτίνος Ελλάς είναι πρωτοπόρος στην βιομηχανία μαρμάρου στην Ελλάδα, με σημαντική διεθνή δραστηριότητα, με καθετοποιημένη λειτουργία, με ιδιόχρηστα λατομεία, εργοστάσια κοπής και επεξεργασίας, δίκτυα πωλήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό, υποκαταστήματα και εξειδίκευση στις εφαρμογές και στις καινοτόμες αρχιτεκτονικές λύσεις.

Στον τομέα του real estate ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της κυπριακής εταιρίας Latirus Enterprises Ltd, στην οποία κατέχει ποσοστό 20,3%, και η οποία αναπτύσσει (μέσω της συμμετοχής της στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.) project στη Σητεία Κρήτης για την δημιουργία τουριστικής μονάδας, συνεδριακού κέντρου, κέντρου θαλασσοθεραπείας, μαρίνα σκαφών, γήπεδο Golf, καθώς και δύο οικιστικές περιοχές, σε συνεργασία με την εταιρία Dolphin Capital Investors.

Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ο Όμιλος ξεκίνησε και δραστηριοποιείται μέσω της εταιρίας ΙΔΕΗ Α.Ε., πού πρόσφατα εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της η εισηγμένη εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και διαθέτει άδεια παραγωγής και εγκατάστασης για αιολικό πάρκο ονομαστικής ισχύος 19,80MW στην περιοχή "Μεγαλοβούνι" στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας, το οποίο μετά την θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του αριθμού και του τύπου των ανεμογεννητριών προβαίνει στην εγκατάσταση τους, προκειμένου να λειτουργήσει στα μέσα του 2009.
 
Επίσης, η ΙΔΕΗ Α.Ε. διαθέτει άδεια παραγωγής για αιολικό πάρκο ονομαστικής ισχύος 8,0 MW στην περιοχή "Σύνορα" στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία λήψης της άδειας εγκατάστασης. Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο πρόγραμμα της για την δυναμική της παρουσία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στο πλαίσιο της συνεργασίας της με όρους αποκλειστικότητας με εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο, έχει προγραμματίσει την ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος περίπου 150 - 200 MW μέσα στην επόμενη τριετία.

Η ανάπτυξη των νέων αυτών έργων έχει ήδη δρομολογηθεί, με την συστηματική αξιολόγηση τους και την διεξαγωγή μετρήσεων αιολικού δυναμικού κατά DIN-EN ISO/IEC 17025 σε πλήθος περιοχών ανά την επικράτεια. Για αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 40 MW εκ των οποίων οι μετρήσεις έχουν πολύ καλές ενδείξεις θα υποβληθούν αιτήσεις για άδειες παραγωγής τους έως τον Δεκέμβριο 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v