Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Aύξηση μεγεθών στο 9μηνο του 2003

Αύξηση 4,7% στο κύκλο εργασιών και πανω από 500% για τα κέρδη προ φόρων σημείωσε η Φιερατέξ σε επίπεδο μητρικής για το 9μηνο. Τα αποτελέσματα ομίλου δεν είναι συγκρίσιμα με πέρυσι λόγω ενοποίησης της Ξανθόπουλος.

Φιερατέξ: Aύξηση μεγεθών στο 9μηνο του 2003
Αυξημένος κατά 4,7% παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Φιερατέξ το εννεάμηνο του 2003 που ανήλθε σε 28.012 χιλ. ευρώ.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεταστροφή των πωλήσεων της εταιρίας σε προϊόντα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1.843 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.571 χιλ. ευρώ ή ποσοστό 577,57% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η αύξηση αυτή των κερδών οφείλεται στην βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους σε 12,37% από 10,89% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και στην σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών που με την σειρά τους οφείλονται στην μείωση των δαπανών για τόκους και την μη ύπαρξη για το σχετικό χρονικό διάστημα ζημιών χαρτοφυλακίου.

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 36.022 χιλ. ευρώ έναντι 42.637 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 15,5%.

Τα κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 1.978 χιλ. ευρώ έναντι 706 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα παραπάνω στοιχεία όμως δεν είναι συγκρίσιμα εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου ενοποίησης των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ με την μέθοδο της καθαρής θέσεως την τρέχουσα περίοδο, από την μέθοδο της ολικής ενοποίησης κατά την προηγούμενη περίοδο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με βάση τα παραπάνω, τα στοιχεία των πωλήσεων και του ρυθμού των παραγγελιών μέχρι σήμερα, η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης των στοιχείων του προϋπολογισμού, με βάση τον οποίο εκτιμάται ότι οι πωλήσεις σε ετήσια βάση θα ανέλθουν σε 38 εκατ. ευρώ.ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v