Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Αύξηση κερδών κατά 8,18%

Αύξηση κερδών χάρη στην μείωση του φορολογικού συντελεστή με μειωμένα τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων εμφάνισε το 2008 ο όμιλος Flexopack η διοίκηση του οποίου προτίθεται να προτείνει μέρισμα ύψους 0,056 ευρώ.

Flexopack: Αύξηση κερδών κατά 8,18%
Αύξηση κερδών χάρη στην μείωση του φορολογικού συντελεστή με μειωμένα τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων εμφάνισε το 2008 ο όμιλος Flexopack η διοίκηση του οποίου προτίθεται να προτείνει μέρισμα ύψους 0,056 ευρώ ανά μετοχή, ισόποσο με αυτό της χρήσης 2007.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 45,2 εκατ. ευρώ, έναντι 44,26 εκατ. ευρώ την χρήση 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,25%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,863 εκατ. ευρώ, έναντι 7,056 εκατ. ευρώ το 2007, εμφανίζοντας μείωση 2,74 %.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,722 εκατ. ευρώ, έναντι 4,055 εκατ. ευρώ που ήταν την χρήση 2007, παρουσιάζοντας μείωση 8,21%. H μείωση σε επίπεδο αποτελεσμάτων και περιθωρίων κέρδους οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών καθώς και στην αύξηση του κόστους της ενέργειας.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,159 εκατ. ευρώ, έναντι 2,920 εκατ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 8,18%, λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογίας. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,174 εκατ. ευρώ, έναντι 3,064 εκατ. ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 3,59%.

Σε επίπεδο μητρικής οι πωλήσεις ανήλθαν στα 42,2 εκατ. ευρώ από 40,2 εκατ. ευρώ το 2007 ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,16 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2007

Κατά την περσινή χρονιά συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση της γκάμας των νέων προϊόντων (high barrier shrink bags) πού ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια η Εταιρεία και τα οποία απευθύνονται κυρίως στην διεθνή αγορά ενώ πραγματοποιήθηκαν νέες παραγωγικές επενδύσεις ύψους 2,189 εκατ. ευρώ για την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέου μηχανολογικού εξοπλισμού του Ομίλου.

Οι εξαγωγές ενισχύθηκαν έτι περαιτέρω φθάνοντας στα 26,750 εκατ. ευρώ ( αύξηση 14,02% σε σχέση με το 2007) και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 63,29% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές η προτεραιότητα για φέτος

Πρώτο στόχο για την φετινή χρονιά αποτελεί η περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές δια μέσου των συνεργασιών και του εμπορικού δικτύου που η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει και συνεχώς επεκτείνει. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί βελτίωση και αναβάθμιση της γκάμας των παραγομένων προϊόντων και ανάπτυξη νέων προϊόντων και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής.

Τα αποτελέσματα και η πορεία του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση 2009 συναρτώνται άμεσα, ενόψει και του εξαγωγικού του προσανατολισμού, με την κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία και αγορά, η οποία την παρούσα χρονική περίοδο είναι επιβαρυμένη από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, τις συνθήκες διεθνούς αστάθειας και την εισαγωγή της οικονομίας της ευρωζώνης και των ΗΠΑ σε ύφεση.

Για τους λόγους αυτούς η διοίκηση του Ομίλου διατυπώνει την επιφύλαξή της για κάθε είδους πρόβλεψη σχετικά με την πορεία των αποτελεσμάτων της χρήσης 2009, καθόσον δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η ένταση και το βάθος της κρίσης στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, και κατά συνέπεια στο ειδικότερο περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο Όμιλος και ως εκ τούτου οιαδήποτε σχετική πρόβλεψη και εκτίμηση κατά την παρούσα χρονική στιγμή θεωρείται ως ιδιαίτερα επισφαλής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v