Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Αύξηση τζίρου και ζημίες το 2008

Οι ζημίες μετά φόρων του ομίλου Βαράγκη το 2008 ανήλθαν σε 439,5 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 150,9 χιλ. ευρώ το 2007. Αύξηση κατά 14% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου.

Βαράγκης: Αύξηση τζίρου και ζημίες το 2008
Αύξηση κατά 14% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βαράγκη για το 2008. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στα 12.931,7 χιλ. ευρώ έναντι 11.350,6 χιλ. ευρώ το 2007, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν φτάνοντας στα 830,4 χιλ. ευρώ από 987 χιλ. ευρώ.

Οι ζημίες προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 430,5 χιλ. ευρώ από κέρδη 179,5 χιλ. ευρώ το 2007. Αντίστοιχα κινήθηκαν και οι ζημίες μετά φόρων οι οποίες ανήλθαν σε 439,5 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 150,9 χιλ. ευρώ το 2007.

Σε ό,τι αφορά τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12%, στα 12.383,8 χιλ. ευρώ έναντι 11.032,8 χιλ. ευρώ το 2007. Η αύξηση αυτή χαρακτηρίζεται σημαντική δεδομένης της οικονομικής επιβράδυνσης. Τα μικτά κέρδη είναι βελτιωμένα κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και ανήλθαν σε 4.319,5 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA έκλεισαν στα 781,7 χιλ. ευρώ από 950,7 χιλ. ευρώ το 2007. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 454,2 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 162,8 χιλ. ευρώ, όπως επίσης και οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 457,6 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 138,6 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Ο κύριος παράγοντας που επηρέασε τα αποτελέσματα της εταιρίας είναι η καθυστέρηση τιμολόγησης έργων ειδικών κατασκευών, τα χρηματοοικονομικά έξοδα τα οποία παρουσιάζουν σημαντική αύξηση προερχόμενη κυρίως από την αποτίμηση των χρεογράφων και την άνοδο των επιτοκίων δανεισμού, και τα αυξημένα έξοδα διοίκησης και διάθεσης λόγω κυρίως της εντατικοποίησης της δραστηριοποίησης της εταιρίας σε έργα στο εξωτερικό.

Στο σημείο αυτό ας σημειωθεί ότι, από τη συνολική παραγωγική δραστηριότητα της Βαράγκης το 2008, ποσοστό της τάξης 62% αφορά σε εξαγωγές. Το γεγονός αυτό συνεπέφερε την αύξηση των εξόδων για την παρακολούθηση των σχετικών έργων, για την προώθηση των πωλήσεων στο εξωτερικό και αντίστοιχη διαφημιστική δαπάνη, καθώς και για την πρόσληψη νέου εξειδικευμένου προσωπικού, έξοδα που θεωρούνται ωστόσο κατ’ ουσίαν επενδύσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη εργασιών της εταιρίας στη διευρυμένη ευρωπαϊκή αγορά.

Παρά το αρνητικό κλίμα της αγοράς υπό τη σκιά της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η διοίκηση της Βαράγκης εκτιμά ότι η πορεία των οικονομικών μεγεθών θα παρουσιάσει βελτίωση δεδομένου ότι υπάρχει σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων έργων ειδικών κατασκευών. Παράλληλα, θα εντατικοποιηθεί ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων, η συνέχιση παρουσίας στις αγορές της Ευρώπης και η χρηματοοικονομική εξυγίανση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v