ΕΛΤΟΝ: Μείωση 19,51% στα κέρδη μετά από φόρους

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της ΕΛΤΟΝ ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε 590 χιλ. ευρώ έναντι 733 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008 μειωμένα κατά 19,51%.

ΕΛΤΟΝ: Μείωση 19,51% στα κέρδη μετά από φόρους
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ στο πρώτο τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε 15,4 εκατ. ευρώ από 16,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2008, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 6,06%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 12,2 εκατ. ευρώ από 13,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένος κατά 6,93%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008, μειωμένα κατά 5,76%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008, μειωμένα κατά 7,04%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν οριακά κατά 3,57% και διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2009 σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008.

Αύξηση κατά 2,62% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2009 σε 923 χιλ. ευρώ έναντι 900 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ανήλθαν σε 986 χιλ. ευρώ έναντι 1.044 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008, μειωμένα κατά 5,47% ενώ της μητρικής εταιρίας αυξήθηκαν κατά 1,02% φθάνοντας τα 776 χιλ. ευρώ από 768 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της ΕΛΤΟΝ ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε 590 χιλ. ευρώ έναντι 733 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008 μειωμένα κατά 19,51%.
 
Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε 427 χιλ. ευρώ έναντι 522 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, μειωμένα κατά 18,24%.

Ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην βιομηχανική παραγωγή ως συνέπεια της γενικότερης οικονομικής ύφεσης, κατορθώνει όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να ισχυροποιήσει τη θέση του στην αγορά. Επιπλέον, η διατήρηση της ρευστότητάς του σε υψηλά επίπεδα, η συγκράτηση του κόστους και η βελτίωση των λειτουργιών του, δίνει στις εταιρείες του ομίλου τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ισχυρή θέση τους και να εκμεταλλευτούν πλήρως την αναμενόμενη ανάκαμψη της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v