Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Άλφα: Στις 29/6 η Γ.Σ. για ΑΜΚ έως 1,5 εκ.

Στην τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2009, θα συζητηθεί το θέμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 1,5 εκ. ευρώ με καταβολή μετρητών, γνωστοποίησε η Τρία Άλφα.

Τρία Άλφα: Στις 29/6 η Γ.Σ. για ΑΜΚ έως 1,5 εκ.
Στην τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2009, θα συζητηθεί το θέμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 1,5 εκ. ευρώ με καταβολή μετρητών, γνωστοποίησε η Τρία Άλφα.

Αναλυτικότερα, το ΔΣ  της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 18.5.2009, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2009, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών της τάξεως πλέον ή έλλατον των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η παρούσα έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 29ης Ιουνίου 2009 συντάσσεται για τους σκοπούς της ως άνω αύξησης, εντός των νομικών και κανονιστικών πλαισίων.

Α. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση
 
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που έγινε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.2.1997, ύψους 214.526,78 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο με ποσοσστό 55% ως ίδια σημετοχή στο κόστος νέας επένδυσης μηχανολογικού εξοπλισμού και το υπόλοιπο για την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης.

Β. Σκοπός διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.
Γ. Δηλώσεις βασικών μετόχων

Οι βασικοί μέτοχοι, Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά και Εφραίμογλου Χριστίνα του Μηνά, όπως ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προτίθενται να συμμετάσχουν και να ασκήσουν εξ ολοκλήρου το προτιμησιακό τους δικαίωμα στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά.

Περαιτέρω ενημέρωσαν το Δ.Σ. ότι εάν παραμείνει αδιάθετο σημαντικό τμήμα των προσφερομένων νέων μετοχών, προτίθενται να καλύψουν τμήμα τουλάχιστον αυτών με τους ίδιους όρους.

Επίσης προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως θα διαμορφωθεί μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες της κεφαλαιαγοράς το επιτρέψουν, για χρονική περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών και να επαναλάβουν τις ανωτέρω δηλώσεις των προθέσεων τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.06.2009 που θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Δ. Τιμή διάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών. Το ύψος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα καθορισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Όλως ενδεικτικώς αναφέρεται το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ή έλλατον με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης και με λοιπούς όρους που θα αποφασισθούν από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v