Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλφα Γκρίσιν: Εγκριση συγχώνευσης από ΥΠΑΝ

Η Αλφα Γκρίσιν ενημερώνει ότι, δυνάμει της από 29-05-09 απόφασης του ΥΠΑΝ, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας Αλφα ΓκρίσινΥπηρεσιών Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Αλφα Γκρίσιν: Εγκριση συγχώνευσης από ΥΠΑΝ
Η Αλφα Γκρίσιν ενημερώνει ότι, δυνάμει της από 29-05-09 απόφασης του ΥΠΑΝ, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας Αλφα ΓκρίσινΥπηρεσιών Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Η εν' λόγω συγχώνευση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

Δεδομένου ότι πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση εταιρείας 100% θυγατρικής, δεν υφίσταται θέμα έκδοσης νέων μετοχών ή σχέσης ανταλλαγής μετοχών.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Αλφα Γκρίσιν δεν μεταβλήθηκε και εξακολουθεί να ανέρχεται σε έξι 6.703.500,00 ευρώ και διαιρείται σε 11.172.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v