Ελτον: Μέρισμα 0,04 ευρώ για το 2008

Τη διανομή μερίσματος ύψου 0,04 ευρώ ανά μετοχή (1.069.207,48 ευρώ) για τη χρήση 2008, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Ελτον, που συνήλθε σήμερα 17 Ιουνίου με απαρτία 80,06%.

Ελτον: Μέρισμα 0,04 ευρώ για το 2008
Τη διανομή μερίσματος ύψου 0,04 ευρώ ανά μετοχή (1.069.207,48 ευρώ) για τη χρήση 2008, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Ελτον, που συνήλθε σήμερα 17 Ιουνίου με απαρτία 80,06%.

Ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 25/6/2009, ημερομηνία από την οποίαν οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος χρήσης 2008.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίστηκε η 29/6/2009 και ως ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίστηκε η 3/7/2009. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της EFG Eurobank Ergasias.

Επίσης εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Νέστωρα Παπαθανασίου, ΄Αλκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου , Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Το  Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

*Νέστορας Δ. Παπαθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
* Αλκηστη Ν. Παπαθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος
* Καίτη Ι. Ανδρέου, Εκτελεστικό Μέλος
* Ηλέκτρα Ν. Παπαθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
* Μιχαήλ Γ.Χατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
* Χρήστος Κ. Πουλής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 16/6/2012.

Ακόμα, εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο Μιχάλης Χατζής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο Χρήστος Πουλής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και η Ηλέκτρα Παπαθανασίου μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v