Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REDS: Συνολικά 14,5 εκ. σε αποπληρωμή δανεισμού

Η REDS ανακοινώνει ότι προχώρησε στην αποπληρωμή δανείου 10 εκ. της CLH ESTATE SRL στη Ρουμανία, καθώς επίσης και στην αποπληρωμή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της κατά ποσό ευρώ 4,5 εκ.

REDS: Συνολικά 14,5 εκ. σε αποπληρωμή δανεισμού
Η REDS ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τη χρήση και το χρονοδιάγραμμα της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, προχώρησε στην αποπληρωμή δανείου ποσού ευρώ 10 εκ., της συνδεδεμένης εταιρίας CLH ESTATE SRL στη Ρουμανία, καθώς επίσης και στην αποπληρωμή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της κατά ποσό ευρώ 4,5 εκ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v