Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλωστές: Τα δισεπίλυτα προβλήματα

Τα σχέδια των οκτώ εισηγμένων του κλάδου της Κλωστοϋφαντουργίας, καθώς τα δυσεπίλυτα προβλήματα αλλά και οι ζημίες του πρώτου εξαμήνου φαίνεται να συνεχίζονται και στο άμεσο μέλλον.

Κλωστές: Τα δισεπίλυτα προβλήματα
Tον παλιό καλό καιρό, το καλοκαίρι ήταν μία περίοδος άγχους και προσδοκιών για το πώς θα εξελιχθεί η εκκοκκιστική περίοδος του φθινοπώρου. Και αυτό γιατί από την τιμή του βαμβακιού που θα διαμορφωνόταν από την ποιότητά του αλλά και από την εξέλιξη στην τιμή του νήματος επηρεάζονταν τα περιθώρια κέρδους των περισσότερων εταιριών του κλάδου για το επόμενο δωδεκάμηνο.

Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι φέτος οι γενικότερες προσδοκίες για τον συγκεκριμένο χώρο είναι τόσο χαμηλές, ώστε ούτε καν μια θετική πιθανή έκπληξη από την επικείμενη εκκοκκιστική περίοδο δεν μπορεί να τις διασκεδάσει. Όλα δείχνουν ότι οι μεγάλες ζημίες του πρώτου εξαμήνου θα συνεχιστούν και στο άμεσο μέλλον...

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: Οι εκτάσεις που έχουν καλλιεργηθεί με βαμβάκι είναι λιγότερες από πέρυσι, η μέχρι τώρα αστάθεια του καιρού με βροχές μέσα στο καλοκαίρι προβληματίζει, ενώ ο παράγοντας της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου παραμένει αστάθμητος.

"Αν τελικά το σύσπορο βαμβάκι φτάσει σε λογικές τιμές στα εκκοκκιστήρια, τότε τα τελευταία θα μπορέσουν να διανύσουν μια ανεκτή χρονιά, με την έννοια ότι δεν θα γράψουν ζημίες, ή έστω θα μπορέσουν να σημειώσουν και κάποια περιορισμένα κέρδη" ανέφερε παράγοντας του κλάδου.

Σε αντίθεση όμως με τα εκκοκκιστήρια, όπου επικρατεί τάση συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποφυγή ζημιών, οι νηματουργίες μάλλον... δεν μπορούν να ελπίζουν σε τίποτε.

Όπως ανέφερε βασικός μέτοχος εισηγμένης εταιρίας "το πόσο ακριβά ή φθηνά αγοράζουμε κάθε φορά το βαμβάκι είναι ένα θέμα, αλλά δυστυχώς ο κλάδος έχει να αντιμετωπίσει δύο πολύ μεγαλύτερα και δισεπίλυτα προβλήματα"και σημείωσε: "Το πρώτο πρόβλημα είναι ο μεγάλος κίνδυνος για επισφάλειες, καθώς οι τράπεζες έχουν γίνει πολύ σκληρές με τους πελάτες μας. Και η ύπαρξη επισφάλειας σε μια αγορά όπου πουλάμε κάτω του κόστους, όπως καταλαβαίνετε, είναι καταστροφική υπόθεση... Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο πρόβλημα, το οποίο μάλιστα είναι και μεγαλύτερο: βλέπουμε συνεχώς τον αριθμό των πελατών μας να μειώνεται. Την τελευταία πενταετία για παράδειγμα κανένας νέος 'παίκτης' δεν έχει μπει στην αγορά μας, αλλά αντίθετα οι μισοί περίπου από αυτούς έχουν αποσυρθεί από αυτή!"

Η ώρα της αλήθειας για οκτώ εισηγμένες

* Η Επίλεκτος, η μεγαλύτερη ελληνική νηματουργία, αναμένεται να συνεχίσει να εμφανίζει μεγάλες ζημίες και μετά το α΄ τρίμηνο του 2009, παρά τις κινήσεις για περιορισμό των λειτουργικών της δαπανών που εφαρμόζει. Στο εννεάμηνο της χρήσης που έληξε στις 30/6/2009 ο εισηγμένος όμιλος υποχρεώθηκε σε ζημίες 8,3 εκατ. ευρώ, έχοντας αρνητικό μικτό αποτέλεσμα.

Η εισηγμένη βέβαια έχει λάβει άδεια για φωτοβολταϊκό πάρκο 9,99 MW, το οποίο είναι αρκετά υποσχόμενο. Ωστόσο, υπάρχουν δύο θέματα: Το πρώτο είναι ότι με βάση τα τρέχοντα δεδομένα τα κέρδη από τον τομέα της ενέργειας δεν αρκούν για να καλύψουν τις απώλειες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου.

Και το δεύτερο αφορά στο ότι για την υλοποίηση του πάρκου απαιτείται μεγάλη ίδια συμμετοχή, την οποία θα πρέπει να καταβάλει η εισηγμένη στη θυγατρική της εταιρία Επίλεκτος Ενεργειακή που ασχολείται με την ενέργεια. Με βάση τα στοιχεία στις 31/3/09, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανερχόταν στα 33 εκατ. ευρώ. 


* Στον Μουζάκη γίνονται προσπάθειες για αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα η κίνηση του ομίλου να πουλήσει τις θυγατρικές εμπορικές του εταιρίες σε συγγενή επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη σημαντική τόνωση της ρευστότητας, αλλά επιπλέον και την ενίσχυση και των ιδίων κεφαλαίων, λόγω του ότι η τιμή πώλησης υπήρξε ανώτερη από το κόστος κτήσης. 

* Η Βαρβαρέσος καλείται να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για να βελτιώσει τη ρευστότητά της (η εισηγμένη έχει τύχει και των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου για μακροπρόθεσμο δανεισμό από τις τράπεζες με κρατική εγγύηση). Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 30 λεπτών, όταν η τρέχουσα τιμή των τίτλων στο ταμπλό βρίσκεται στην περιοχή των 23 λεπτών.

Όλα λοιπόν δείχνουν πως το ποσοστό κάλυψης της έκδοσης θα κριθεί από τον βαθμό συμμετοχής των βασικών μετόχων, οι οποίοι επί του παρόντος ανέβαλαν τη σχετική γενική συνέλευση χωρίς να έχουν διευκρινίσει κατά πόσο ενδιαφέρονται (και μπορούν) να στηρίξουν κεφαλαιακά την εισηγμένη. 

* Τον αγώνα της ρευστότητας δίνει για μία ακόμη φορά η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία, η οποία υπολειτουργεί έπειτα από κάποια δάνεια που αντλήθηκαν από τις πιστώτριες τράπεζες. Ωστόσο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης απαιτεί πολύ περισσότερα κεφάλαια και οι μέχρι τώρα καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση επιτείνουν το πρόβλημα, δυσκολεύουν την επιτυχία του προγράμματος αναδιάρθρωσης αλλά και προκαλούν νέες κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας από τους εργαζομένους του ομίλου.

* Η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, αφού διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα μεγαλύτερα των τραπεζικών υποχρεώσεων). Η εισηγμένη αποφάσισε να διακόψει την παραγωγή νήματος κλείνοντας έτσι από το 2010 μία πηγή ζημίας, ενώ παράλληλα προτίθεται να απορροφήσει τη θυγατρική της Πολάρις και να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της επεξεργασίας και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. Στόχοι όλων αυτών είναι η εξάλειψη των ζημιών από την επόμενη χρήση και η σταδιακή προσπάθεια ένταξης και νέων δραστηριοτήτων στην εταιρία, προκειμένου να υπάρξουν πηγές κερδοφορίας.

* Η Maxim - Περτσινίδης συνεχίζει μεν τη λειτουργία του βαφείου της, πλην όμως πέραν των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της, η άδεια λειτουργίας της μονάδας βρίσκεται στον αέρα για περιβαλλοντικούς λόγους. 

* Στην ΕΛΦΙΚΟ την ηγεσία ανέλαβε η νεότερη γενιά των αδελφών Κουλουλία, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον κλάδο. Γίνονται προσπάθειες με στόχους την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής, ωστόσο η μειωμένη ζήτηση για υπηρεσίες βαφείου δυσκολεύει την όλη κατάσταση.

* Η Εριουργία Τρία Άλφα "έβαλε στον πάγο" την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω καταβολής μετρητών και θα πρέπει να θεωρείται θέμα λίγου χρόνου η πλήρης διακοπή του εργοστασίου στη Νέα Ιωνία. Η τρέχουσα αξία του ακινήτου είναι πολύ ανώτερη από την αντίστοιχη λογιστική και η αξιοποίηση του χώρου εντάσσεται μεν στους στόχους της διοίκησης, πλην όμως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο νέο στο άμεσο μέλλον, λόγω της στασιμότητας που χαρακτηρίζει γενικότερα την αγορά. Φήμες περί πώλησης του "οχήματος" δεν επιβεβαιώνονται από τη διοίκηση της εισηγμένης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v