Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Κάμψη σε έσοδα, κέρδη στο εξάμηνο

Σε 548 χιλ.ευρώ έναντι 1.5 εκατ.ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Μοτοδυναμικής στο εξάμηνο, με τα έσοδα να υποχωρούν κατά 20,9% σε ετήσια βάση.

Μοτοδυναμική: Κάμψη σε έσοδα, κέρδη στο εξάμηνο
Σε 548 χιλ.ευρώ έναντι 1.5 εκατ.ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Μοτοδυναμικής στο εξάμηνο, με τα έσοδα να υποχωρούν κατά 20,9% σε ετήσια βάση. 

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ κατά το εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε 36.2 εκατ.ευρώ, μειωμένος κατά 20,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 34.8 εκατ.ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό (Ρουμανία-Βουλγαρία) ανήλθαν σε 1.4 εκατ.ευρώ. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 7.9 εκατ.ευρώ, έναντι 9 εκατ.ευρώ το περυσινό εξάμηνο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.6 εκατ. ευρώ έναντι 2.9 εκατ.ευρώ. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 548 χιλ.ευρώ έναντι 1.5 εκατ.ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλύοντας τη δραστηριότητα του Ομίλου, στον κλάδο προϊόντων δικύκλου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 21.2 εκατ.ευρώ, εκπροσωπώντας το 58.6% του συνολικού κύκλου εργασιών. Η εντεινόμενη κρίση που οδήγησε σε μείωση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών επηρέασε κατά κύριο λόγο την αγορά δικύκλων που μειώθηκε κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στον Όμιλο καταφέραμε να συγκρατήσουμε τη μείωση των πωλήσεων δικύκλων στο 21,6%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 17,4% φέτος, έναντι 16% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Στον κλάδο προϊόντων θάλασσας οι πωλήσεις του Ομίλου έφθασαν τα 7.9 εκατ.ευρώ που αντιστοιχεί στο 21.8% των συνολικών πωλήσεων. Σε σχέση με πέρυσι οι πωλήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 29,4%. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε 25,3% έναντι του αντίστοιχου περυσινού 21,3%.

Στον κλάδο συμπληρωματικών προϊόντων που περιλαμβάνει ελαστικά, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, λιπαντικά και υπηρεσίες, οι πωλήσεις του Ομίλου έφθασαν τα 7.1 εκατ.ευρώ, σημειώνοντας μείωση 5,8% και εκπροσωπώντας το 19,6% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το μικτό περιθώριο κέρδους έφθασε σε 30.6% έναντι 31,2% της περυσινής περιόδου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε : Η δυσπραγία που επικρατεί στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ρουμανία-Βουλγαρία, είναι δεδομένη και χωρίς ορατά σημεία ανάκαμψης. Οι ηγετικές μας θέσεις σε συνδυασμό με στοχευμένες εμπορικές ενέργειες οδήγησαν σε μικρότερη υποχώρηση των πωλήσεων μας από αυτή της αγοράς, και μάλιστα με βελτιωμένα περιθώρια μικτής κερδοφορίας.

Όπως αναμενόταν, η μετεγκατάσταση στις νέες μας εγκαταστάσεις τον Απρίλιο επιβάρυνε τα αποτελέσματα με έκτακτα έξοδα, αλλά και προσωρινές δυσλειτουργίες εφοδιαστικής φύσεως, και δεν επέτρεψε να φανεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας ανάσχεσης των γενικών εξόδων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μεσοπρόθεσμα η απόδοση αυτής της επένδυσης θα οδηγήσει σε βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λειτουργιών γενικότερα".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v