Νίκας: Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

Η Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 8/9/2009 εξέλεξε τον κ. Αλέξανδρο Βουσβούνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Σφακάκη. Η νέα σύνθεση Δ.Σ.

Νίκας: Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου
Η Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή του της 8/9/2009 εξέλεξε τον κ. Αλέξανδρο Βουσβούνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Σφακάκη.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
 
1. Μιχαήλ Μαδιανός, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Λεωνίδας Κολιούλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αγγελος Πλακόπητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Στέλιος Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v