Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία: Ενίσχυση κερδών, κάμψη πωλήσεων

Διπλασιάστηκαν σχεδόν τα κέρδη της Εριουργίας Τρία Άλφα στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης τόσο σε μητρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο καθώς διαμορφώθηκαν στα 103 χιλ. ευρώ έναντι 52 χιλ. ευρώ πέρυσι. Κάμψη εμφάνισαν οι πωλήσεις.

Εριουργία: Ενίσχυση κερδών, κάμψη πωλήσεων
Διπλασιάστηκαν σχεδόν τα κέρδη της Εριουργίας Τρία Άλφα στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης τόσο σε μητρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο. Κάμψη εμφάνισαν οι πωλήσεις.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την δημοσιευμένη τριμηνιαία λογιστική κατάσταση της 31ης Μαρτίου 2004, τα καθαρά προ φόρων κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 95% διαμορφούμενα στα 103 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 52 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Αντίθετα, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα από πωλήσεις του α΄τριμήνου ανήλθαν στα 0,85 εκατ. ευρώ κινούμενα πτωτικά κατά 15,8% περίπου από το επίπεδο των 1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου.

Σημειώνεται, πως τα προ φόρων κέρδη και οι πωλήσεις μητρικής και ομίλου συμπίπτουν αριθμητικά.

Ακόμα, η εταιρία με ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι στην Ενοποιημένη Συνοπτική Κατάσταση της 31/03/2004, η οποία δημοσιεύτηκε στην οικονομική εφημερίδα ’Ημερησία’ στις 28/05/2004, εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

* Η αναλογία κερδών της μειοψηφίας τα οποία ήταν μηδενικά.

* Στο Παθητικό οι διαφορές ενοποίησης και τα δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 18.132,34 ευρώ και 384,54 ευρώ αντίστοιχα, τα οποία αφορούν προηγούμενες χρήσεις.

* Στις σημειώσεις δεν αναφέρθηκε το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής Εριουργία Τρία Άλφα στην θυγατρική ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε., το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 99,5%.

* Στις σημειώσεις επίσης δεν αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ολικής ενοποίησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v