Νίκας: Με 9,98% η First European Retail Corp

Η First European Retail Corp προέβη στις 16/10 σε πώληση μετοχών της Νίκας, μέσω των ελεγχόμενων εταιριών DEL MAR INVEST και GELSTAND LIMITED, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να μεταβληθεί από 10,01% σε 9,98%.

Νίκας: Με 9,98% η First European Retail Corp
Η εταιρία Νίκας ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι η First European Retail Corp προέβη στις 16.10.2009 σε πώληση μετοχών της Νίκας, μέσω των ελεγχόμενων υπ' αυτήν εταιριών DEL MAR INVEST LTD. και GELSTAND LIMITED, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της να μεταβληθεί από 10,01% σε 9,98%.

Ειδικότερα, ο αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων υπ' αυτήν εταιρειών ανέρχεται όσον αφορά την DEL MAR INVEST LTD σε 1.025.000 ήτοι 5,07% και όσον αφορά την GELSTAND LIMITED ανέρχεται σε 993.500 ήτοι 4,91% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v