Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άλφα Γκρίσιν: Σύσταση θυγατρικής στη Βουλγαρία

Η Άλφα Γκρίσιν ενημέρωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της, Alpha Grissin Renewables Ltd (CYPRUS), συμμετέχει στη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία KARNOBAT AEOLIA AD και έδρα την Σόφια στη Βουλγαρία.

Άλφα Γκρίσιν: Σύσταση θυγατρικής στη Βουλγαρία
Η Άλφα Γκρίσιν ενημέρωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της, Alpha Grissin Renewables Ltd (CYPRUS), συμμετέχει στη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία KARNOBAT AEOLIA AD και έδρα την Σόφια στη Βουλγαρία.

Η νέα εταιρεία KARNOBAT AEOLIA AD συστάθηκε στα πλαίσια της από 26/09 υπογραφής σύμβασης παραχώρησης συνολικής έκτασης 8.424 στρεμμάτων γης, (όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί με την από 28/09/2009 σχετική ανακοίνωση), για περίοδο 30 ετών, στην περιοχή Karnobat στην Κεντρική Βουλγαρία, περιοχή με υψηλό αιολικό δυναμικό, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 111 MW.

Η έκδοση των αδειών παραγωγής, προϋπολογισμού επένδυσης 155 εκ. ευρώ, αναμένεται εντός του επόμενου έτους.

Στη σύσταση της νέας εταιρείας συμμετέχουν με ποσοστό 40% η κυπριακή εταιρεία ALPHA GRISSIN RENEWABLES Ltd με δραστηριοποίηση στον τομέα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με 60% η ισπανική εταιρεία PRENEAL BULGARIA OOD, θυγατρική της PRENEAL INTERNACIONAL SA, ομίλου με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία αιολικών πάρκων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 100.000 Leva.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη, από τον Οκτώβριο του 2007, η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΙΣΝ ΑΕ έχει προχωρήσει στην από κοινού με τη DEUTSCHE BANK AG, σύσταση της DEUTSCHE AEOLIA Α.Ε., με στόχο την ανάπτυξη και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας υποβάλει στην ΡΑΕ αιτήσεις για την κατασκευή 6 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 150 MW στη Πελοπόννησο, για τα οποία αναμένονται άδειες παραγωγής.

Ο όμιλος Αλφα Γκρισιν στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου για ενίσχυση και ανάπτυξη του ομίλου και με γνώμονα τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον επεκτείνει την δραστηριότητα του στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v