Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Πτώση κατά 66,8% στα κέρδη

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μοτοδυναμικής για το εννεάμηνο 2009 ανήλθαν σε 697 χιλ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειώμενα κατά 66,8%.

Μοτοδυναμική: Πτώση κατά 66,8% στα κέρδη
O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Μοτοδυναμικής ανήλθε σε 53.1 εκατ.ευρώ, μειωμένος κατά 22,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 51 εκατ.ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό (Ρουμανία-Βουλγαρία) ανήλθαν σε 2.1 εκατ.ευρώ.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 11.3 εκατ.ευρώ, έναντι 13.3 εκατ.ευρώ το περυσινό εννεάμηνο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.3 εκατ. ευρώ έναντι 4.3 εκατ.ευρώ.

Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 697 χιλ.ευρώ έναντι 2.1 εκατ.ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλύοντας τη δραστηριότητα του Ομίλου, στον κλάδο προϊόντων δικύκλου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 31 εκατ.ευρώ, εκπροσωπώντας το 58,3% του συνολικού κύκλου εργασιών. Η εντεινόμενη ύφεση επηρέασε κατά κύριο λόγο τις πωλήσεις δικύκλων που μειώθηκαν κατά 23,8% σε σχέση με πέρυσι. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 17,4% φέτος, έναντι 16% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Στον κλάδο προϊόντων θάλασσας οι πωλήσεις του Ομίλου έφθασαν τα 11.3 εκατ.ευρώ που αντιστοιχεί στο 21.4% των συνολικών πωλήσεων. Σε σχέση με πέρυσι οι πωλήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 30,8%. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 24,1% έναντι του αντίστοιχου περυσινού 21,4%.

Στον κλάδο συμπληρωματικών προϊόντων που περιλαμβάνει ελαστικά, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, λιπαντικά και υπηρεσίες, οι πωλήσεις του Ομίλου έφθασαν τα 10.8 εκατ.ευρώ, μειωμένα κατά 6,1% και εκπροσωπώντας το 20,3% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το μικτό περιθώριο κέρδους έφθασε σε 29,8% έναντι 28,6% της περυσινής περιόδου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε : Όπως και στο εξάμηνο, καταφέραμε να συγκρατήσουμε τη μείωση των πωλήσεων του Ομίλου της Μοτοδυναμικής σε επίπεδα μικρότερα από την πτώση που έπληξε τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Παράλληλα πετύχαμε να αυξήσουμε τα μικτά περιθώρια κέρδους σε όλους τους κλάδους με στοχευμένες εμπορικές ενέργειες. Περαιτέρω έμφαση δόθηκε στη διαχείριση των μεγεθών του ισολογισμού, και κυρίως στον περιορισμό των αναγκών μας σε κεφάλαιο κίνησης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Συνεχίζουμε την έντονη προσπάθειά μας για την ανάσχεση των γενικών εξόδων και τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v