Επίλεκτος: Mείωση κεφαλαίου και νέο Δ.Σ.

Tη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, αλλά και την εκλογή του νέου Δ.Σ., ενέκρινε μεταξύ άλλων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Επίλεκτος που συνήλθε σήμερα.

Επίλεκτος: Mείωση κεφαλαίου και νέο Δ.Σ.
Tη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 90.468,90 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από από 52.979.733 σε 52.678.170 μετοχές λόγω ακύρωσης 301.563 ιδίων μετοχών, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Επίλεκτος που συνήλθε σήμερα  28/12/09 με απαρτία 72,96%.

Ακόμα, εξελέγησαν ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία, οι εξής : α) Ηλίας Απ. Δοντάς, μη εκτελεστικό μέλος β) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος γ) Απόστολος Ηλ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος δ) Απόστολος Ιωάννου Δοντάς , εκτελεστικό μέλος ε) Αρετή Αρσενοπούλου, εκτελεστικό μέλος στ) Γρηγόριος Μπιτσικώκος, μη εκτελεστικό μέλος ζ) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, η) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και θ) Γεώργιος Μέργος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ηλίας Απ. Δοντάς, Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος
Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος,
Απόστολος Ηλ. Δοντάς Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
Απόστολος Ιωαν.Δοντάς, εκτελεστικό μέλος
Αρσενοπούλου Ανδρ. Αρετή, εκτελεστικό μέλος
Μπιτσικώκος Ευαγ. Γρηγόριος, μη εκτελεστικό μέλος
Λαποκωνσταντάκης Γεωργ. Νικόλαος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Θεοδώρου Γεωργ. Ηλίας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Ιωαν.Μέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Εκλέχθηκαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, β) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και γ) Γεώργιος Μέργος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v