Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Την 1/2 η γενική συνέλευση

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1.017.360 εκατ. ευρώ καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας "Ευρωσύμβουλοι", που θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2010.

Ευρωσύμβουλοι: Την 1/2 η γενική συνέλευση
Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1.017.360 εκατ. ευρώ καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας "Ευρωσύμβουλοι", που θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2010.

Αναλυτικά στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα συζητηθεί η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρία κατά 1.017.360,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού από τους λογαριασμούς "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" (769.027,44 ευρώ) και "αποτελέσματα εις νέο" (248.332,56 ευρώ) καθαρό ποσό μετά από τον φόρο, με την έκδοση 1.695.600 νέων μέτοχών οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με την αναλογία για κάθε 10 παλαιές μετοχές 3 νέες μετοχές.
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 1ης Φεβρουαρίου 2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α') Επαναληπτική Συνέλευση στις 19 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.
 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v