Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Grissin: Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ

Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ανακοίνωσε την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Α. Δρυμιώτη και την αντικατάστασή του από τον κ. Δ. Παπανωνσταντίνου

Alpha Grissin: Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ
Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ανακοίνωσε την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ανδρέα Γ. Δρυμιώτη, για λόγους που άπτονται στην εκ μέρους του ανάληψη νέων καθηκόντων, μη συμβατών με την ιδιότητα του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου της Αλφα Γκρισιν ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην συνεδρίασή του της 09/02/2010, έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Ανδρέα Γ. Δρυμιώτη και αφού τον ευχαρίστησε για την πολύτιμη συνεισφορά του, εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τον κ. Δημήτριο Ο. Παπακωνσταντίνου.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κ. Δημήτρης Παπακωνσταντίνου πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και η θητεία του λήγει με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του υπάρχοντος Δ.Σ., δηλ. στις 28/03/2010, με την επιφύλαξη της έγκρισης της εκλογής του από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατ? άρθρον 3§1 εδ. β' του ν.3016/2002 .

Πέραν της ως άνω αντικατάστασης, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ παραμένει η ίδια, ως είχε ορισθεί στην από 19/12/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v