Ελτον: Αύξηση 15,83% στα κέρδη ομίλου

Αύξηση 23,24% στη μητική και 15,83% στον όμιλο παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρίας Ελτον στη χρήση του 2009, σε σχέση με τη χρήση του 2008.

Ελτον: Αύξηση 15,83% στα κέρδη ομίλου
Αύξηση 23,24% στη μητική και 15,83% στον όμιλο παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρίας Ελτον στη χρήση του 2009, σε σχέση με τη χρήση του 2008.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελτον ΑΕΒΕ στη χρήση του 2009 ανήλθε σε 69,03 εκ. ευρώ έναντι 72,94 εκ. ευρώ το 2008 σημειώνοντας μείωση 5,35%.
 
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 52,93 ευρώ από 56,09 εκ. ευρώ το 2008, σημειώνοντας μείωση κατά 5,64%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ποσοστό μείωσης του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και της μητρικής είναι σαφώς μικρότερο συγκρινόμενο με τη μείωση αντίστοιχων δεικτών σε αρκετούς βιομηχανικούς τομείς στους οποίους απευθύνεται ο Όμιλος και η εταιρεία.

Παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία εντός του 2009, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο τόσο στην Εταιρεία με 18,64% όσο και στον Όμιλο Ελτον με 18,71% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά το 2008 (18,78% στην εταιρεία και 18,72% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2009 σε 5,32 εκ. ευρώ έναντι 5,71 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 6,83%.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2009 σε 4,25 εκ. ευρώ έναντι 4,56 εκ. ευρώ το 2008,σημειώνοντας μείωση 6,67%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της μητρικής στη χρήση του 2009 ανήλθαν σε 3,01 εκ. ευρώ έναντι 3,06 εκ. ευρώ το 2008, σημειώνοντας μείωση 1,49 %.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου στη χρήση του 2009 ανήλθαν σε 3,88 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,44% έναντι των 3,98 εκ. ευρώ που ήταν το 2008.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2009 ανήλθαν σε 2,15 εκ. ευρώ από 1,75 εκ. ευρώ το 2008, σημειώνοντας αύξηση 23,24%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου στη χρήση του 2009 ανήλθαν σε 2,85 εκ. ευρώ από 2,46 εκ. ευρώ τη προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 15,83%.

Οπως επισημαίνεται, ο όμιλος Ελτον ενίσχυσε την οικονομική του αυτάρκεια εντός του 2009 με το δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων να φτάνει το 97% (από 87% που ήταν τη χρήση 2008).

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας στη χρήση 2009 βελτίωσε ακόμα περισσότερο τη πολύ καλή τιμή του και διαμορφώθηκε στο 275% από 270% που ήταν τη χρήση του 2008.

Σημειώνεται, ότι η Διοίκηση της ΕΛΤΟΝ φροντίζει να αξιοποιεί τους υπάρχοντες πόρους και με συγκεκριμένες κινήσεις αναπτύσσει και ενισχύει τις δραστηριότητες και τη λειτουργία των μονάδων του Ομίλου.

Τρέχοντα παραδείγματα αυτής της πρακτικής είναι η πρόσφατη ολοκλήρωση της εγκατάστασης και η λειτουργία του νέου μηχανογραφικού συστήματος στη μητρική εταιρεία και η αναμενόμενη μετεγκατάσταση της θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εντός του τρέχοντος έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v