Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Από 1η Ιουλίου ”κόβει” το μέρισμα

Από την Πέμπτη 1η Ιουλίου θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ οι μετοχές της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems χωρίς το δικαίωμα μερίσματος, σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας. Το μέρισμα ορίστηκε στα 0,08 ευρώ.

Βογιατζόγλου: Από 1η Ιουλίου ”κόβει” το μέρισμα
Από την Πέμπτη 1η Ιουλίου θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ οι μετοχές της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems χωρίς το δικαίωμα μερίσματος, σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας.

Ειδικότερα, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Βογιατζόγλου Systems, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενέκρινε με απαρτία και πλειοψηφία 83,18% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, χωρίς οιαδήποτε μεταβολή ή παρατήρηση, τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 2003 (1.1.2003-31.12.2003), σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη μορφή, απήλλαξε τα μέλη του δ.σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, εξέλεξε ελεγκτές για την χρήση 2004 τους Δήμο Πιτέλη (τακτικό) και Ευστάθιο Μπανίλα (αναπληρωματικό).

Πιο συγκεκριμένα, η γενική συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή σε όσους ήταν μέτοχοι της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την 30-6-2004.

Από την 1/7/2004 ημέρα Πέμπτη, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα επί του μερίσματος.

H καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από όλα τα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias από 16/7/2004 έως 16/07/2005.

Ακόμη, η γενική συνέλευση ενέκρινε την παροχή αμοιβών για το έτος 2004 σε ορισμένα εκ των μελών του δ.σ. και την παροχή χρηματικών επιβραβεύσεων (bonus) στο προσωπικό της εταιρίας.

Εξάλλου, υπεβλήθη το πλήρες κείμενο της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 Ν3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2003.

Τέλος, ελαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις και σχολιασμός των αποτελεσμάτων της Βογιατζόγλου Systems, η πορεία των εργασιών της εταιρίας κατά την τρέχουσα χρήση καθώς και οι προοπτικές της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v