ΓΕΚΕ: ”Κόβει” το μέρισμα την 1η Ιουλίου

Χωρίς το δικαίωμα επί του μερίσματος, που ορίστηκε στα 0,244 ευρώ για τη χρήση του 2003, θα διαπραγματεύονται οι μετοχές της ΓΕΚΕ από την 1η Ιουλίου, όπως αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

ΓΕΚΕ: ”Κόβει” το μέρισμα την 1η Ιουλίου
Χωρίς το δικαίωμα επί του μερίσματος, που ορίστηκε στα 0,244 ευρώ για τη χρήση του 2003, θα διαπραγματεύονται οι μετοχές της ΓΕΚΕ από την 1η Ιουλίου, όπως αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) της 30/06/2004.

Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από όλο το δίκτυο των Καταστημάτων του Ομίλου Πειραιώς, από 09/7/2004 εως και 31/12/2004. Μετά την προθεσμία αυτή, η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας, οδός Κηφισίας 43 - Αθήνα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v