Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός: Από 15/4 με νέα ονομαστική αξία

Από την 15η Απριλίου 2010 οι μετοχές της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,67 ευρώ ανά μετοχή. Ο κ. Δ. Γερμανός νέος υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων.

Μαθιός: Από 15/4 με νέα ονομαστική αξία
Από την 15η Απριλίου 2010 οι μετοχές της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,67 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Μαρτίου 2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 490.968,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: ποσού 490.968,50 ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού του νόμου 2601/98. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,62 ευρώ σε 0,67 ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 6.578.977,90 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.819.370 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,67 ευρώ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθμ. Κ2-2489 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 9ης Απριλίου 2010 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Εξάλλου, η εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ανακοινώνει ότι την θέση του υπεύθυνου χρηματιστηριακών εργασιών και εταιρικών ανακοινώσεων της Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ αναλαμβάνει ο κ. Δημήτριος Γερμανός στη θέση του αποχωρήσαντος κ.Θεόδωρου Παπαιωάννου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v