Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με 24,264% η οικ. Ταυρίδη στην Ευρωσύμβουλοι

Συνολικό ποσοστό 24,264% κατέχουν οι Ευστάθιος Ταυρίδης, Γαβριήλ Ταυρίδης και Ελισσάβετ Ταυρίδου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι. Ποσοστό 14,003% το κάτέχουν μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας.

Με 24,264% η οικ. Ταυρίδη στην Ευρωσύμβουλοι
Συνολικό ποσοστό 24,264% κατέχουν οι Ευστάθιος Ταυρίδης, Γαβριήλ Ταυρίδης και Ελισσάβετ Ταυρίδου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι. Ποσοστό 14,003% το κάτέχουν μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας.

Αναλυτικά, ο Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι, Ευστάθιος Ταυρίδης στις 13/4/2010, κατείχε 20,808% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, που αναλύεται σε ποσοστό 14,003% στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα και 6,805% στην ατομική του μερίδα.
 
Ο μέτοχος της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι Γαβριήλ Ταυρίδης, κατείχε συνολικά 1.282.823 δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 17,459% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το οποίο αναλύεται σε 1.028.901 δικαιώματα ψήφου στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ήτοι ποσοστό 14,003% και 253.922 δικαιώματα ψήφου στην ατομική του μερίδα, ήτοι ποσοστό 3,456%.

Η μέτοχος της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι Ελισσάβετ Ταυρίδου  κατείχε συνολικά 1.028.901 δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 14,003% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v