ΕΛΤΟΝ: Εγγυήσεις έως 500 χιλ. ευρώ για θυγατρική

Η ΕΛΤΟΝ ανακοινώνει την παροχή εγγυήσεως μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ για πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) υπέρ της θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία ELTON CORPORATION LTD.

ΕΛΤΟΝ: Εγγυήσεις έως 500 χιλ. ευρώ για θυγατρική
Η ΕΛΤΟΝ ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. στις 22/4/2010, αποφάσισε την παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία "ELTON CORPORATION LTD" μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ για τη πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων από την "EUROBANK EFG FACTORS" δυνάμει σύμβασης που θα συνάψει η θυγατρική της εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v