Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Με 25,121% ο κ. Π. Κοκορότσικος

Η Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Πάρις Κοκορότσικος, προέβη την 21η Απριλίου 2010, σε αγορά 18.000 μετοχών (ποσοστό 0,245%) της εταιρίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό του να ανέλθει σε 25,121%.

Ευρωσύμβουλοι: Με 25,121% ο κ. Π. Κοκορότσικος
Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι ο μέτοχος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας, Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, προέβη την 21η Απριλίου 2010, σε αγορά 18.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (ποσοστό 0,245%), με αποτέλεσμα το ποσοστό του να ανέλθει σε  25,121%, τα αποία αναλύονται σε 1.253.801 δικαιώματα ψήφου στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα ήτοι ποσοστό 17,064% και 592.000 δικαιώματα ψήφου στην ατομική του μερίδα, ήτοι ποσοστό 8,057%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v