Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Απόφαση για μέρισμα 0,054 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος 0,054€ ανά μετοχή αλλά και την αγορά ιδίων μετοχών με εύρος το 1 έως 5 ευρώ, αποφάσισε σήμερα η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωσύμβουλοι που συνήλθε σήμερα 25 Μαϊου.

Ευρωσύμβουλοι: Απόφαση για μέρισμα 0,054 ευρώ
Τη διανομή μερίσματος 0,054€ ανά μετοχή, αποφάσισε σήμερα η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωσύμβουλοι που συνήλθε σήμερα 25 Μαϊου.

Το ποσό του μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%  και το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,0486 € ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2009 ορίσθηκε η η Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της εταιρίας κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2010 από την Eurobank.

Επίσης, αποφασίσθηκε η έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 24 μηνών, με έναρξη περιόδου αγορών την 1.6.2010 και πέρας της περιόδου αγορών την 31.5.2012. Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν ανέρχεται σε 730.000 μετοχές, με κατώτατη τιμή κτήσης τα 1,00€ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή τα 5,00€.

Τέλος, εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. της εταιρίας, με μοναδική αλλαγή την αντικατάσταση του Αντιπροέδρου και μέλους κου Καρόλου Κιοσέογλου, από τον κο Λαυρέντιο Αλβέρτη, Δικηγόρο, Νομικό Σύμβουλο της DEMCO Holding.

Η θητεία τους ορίσθηκε για μία πενταετία και λήγει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2015.
1. Πάρι Κοκορότσικο του Στεργίου, εκτελεστικό μέλος
2. Ευστάθιο Ταυρίδη του Γαβριήλ, εκτελεστικό μέλος
3. Θεμιστοκλή Κοκορότσικο του Στεργίου, εκτελεστικό μέλος
4. Αλβέρτη Λαυρέντιο του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
5. Μαραγκό Δημήτριο του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Κουκουζέλη Γεώργιο του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Καλογεροπούλου Σταυρούλα του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών οι οποίες είχαν αποκτηθεί για την υλοποίηση προγράμματος Stock Option και ομόφωνα ενέκριναν τις ενέργειες του Δ.Σ. και την λήξη του προγράμματος.

Κατά την διάρκεια της τακτικής Γ.Σ. της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 25η Μαίου 2010, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κος Πάρις Κοκορότσικος, ενημερώνοντας τους κ.κ. μετόχους για τα επιχειρηματικά σχέδια και τις μελλοντικές κινήσεις, ανέφερε ότι παρά τη δύσκολη χρονική περίοδο που διανύει η χώρα και η επιχειρηματική κοινότητα γενικότερα, εκτιμά ότι και η φετινή χρήση θα κινηθεί με ικανοποιητικά μεγέθη.

Στο εξωτερικό ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Τουρκία, τη Σερβία, την Κροατία και τις χώρες του Κόλπου, όπου υπάρχουν σε εξέλιξη πολλοί διαγωνισμοί αλλά και σημαντικά επιχειρηματικά ενδιαφέροντα.

Στην Ελλάδα, σε συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας με μεγάλο τραπεζικό όμιλο για την παροχή υπηρεσιών oneshopstop για τους ιδιώτες πελάτες του σε επενδυτικά θέματα, προχωρεί στην παροχή κάθετων υπηρεσιών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Επιπλέον αναπτύσσει νέες υπηρεσίες που στοχεύουν στην εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου τομέα.

Για την επίτευξη των στόχων της, η εταιρία έχει ξεκινήσει νέες σημαντικές συνεργασίες, για αξιοποίηση ευκαιριών σε νέους τομείς και νέες γεωγραφικές περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα, υπεγράφη συμφωνία με την γερμανική εταιρία AKROS CONSULTING (www.akrosconsulting.com), εξειδικευμένη σε θέματα κεφαλαιαγορών, για την αποκλειστική συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη και στις χώρες του Κόλπου.

Μια ακόμη συνεργασία ξεκίνησε με την United Group for Projects (www.ugfprojects.qa), για περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας της Ευρωσύμβουλοι στο Qatar, λόγω της σημαντικής δραστηριότητας, που αναπτύσσει η χώρα αυτή στην Ελλάδα.

Επίσης, υπεγράφη συμφωνία με τη μεγαλύτερη Γερμανική εταιρία consulting DROEGE, για την παροχή υπηρεσιών αναδιοργάνωσης μείωσης κόστους και στρατηγικής ανάπτυξης σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και Τουρκία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v