Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Grissin: Διεύρυνση ζημιών στο α΄ τρίμηνο

Στα 642 χιλ ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά από φόρους για τον όμιλο της Alpha Grissin το α΄τρίμηνο έναντι ζημιών 545 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2009.

Alpha Grissin: Διεύρυνση ζημιών στο α΄ τρίμηνο
Στα 642 χιλ ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά από φόρους για τον όμιλο της Alpha Grissin το α΄τρίμηνο έναντι ζημιών 545 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2009.

Αναλυτικά οι ζημιές προ φόρων τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε 303 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 25 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2009.

Συνεχίζεται ωστόσο η προσπάθεια της διοίκησης για πειθαρχία στα λειτουργικά έξοδα τα οποία εμφανίζονται μειωμένα κατά 3,5% αλλά και στην βελτίωση του μικτού περιθωρίου, το οποίο αναμένεται να υποστηρίξει την κερδοφορία μας στο σύνολο της χρονιάς.

Ενώ τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις μειώθηκαν κατά 20%, τα μικτά κέρδη μειώθηκαν μόνο κατά 2% και επωφελήθηκαν από την εφαρμογή πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους.
 
Η μείωση στις πωλήσεις οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αποτελέσματα της θυγατρικής στην Βουλγαρία.

Επίσης, τις ζημιές έχουν επιβαρύνει κατά 190 χιλ. ευρώ (κυρίως από τόκους-έξοδα) τα αποτελέσματα της συγγενούς εταιρείας "ALPHA KRAKOW DEVELOPMENT SPZOO" (Πολωνία) το project της οποίας ολοκληρώνεται πλήρως εντός του Ιουλίου 2010 και αναμένονται περαιτέρω χρηματοροές από την πώληση των διαμερισμάτων και καταγραφή σημαντικών κερδών εντός του 2010.

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 656 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 511 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2009. Ο Όμιλος παρουσιάζει ζημιές μετά από φόρους που ανέρχονται σε 642 χιλ ευρώ έναντι ζημιών 545 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2009.

Πιο συγκεκριμένα:

Τομέας Συστημάτων Υποστήριξης Κρίσιμων Εφαρμογών.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα συστημάτων υποστήριξης είναι μειωμένος κατά 17%, ανήλθε σε 3,2 εκ ευρώ έναντι 3,8 εκ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2009.

Οι πωλήσεις των συστημάτων υποστήριξης στην εγχώρια αγορά παρουσίασαν κάμψη 11%, και ανήλθαν σε 2,6 εκ. ευρώ έναντι 2,9 εκ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, ενώ σημαντική υστέρηση παρουσιάζουν και τα έσοδα του τομέα από το εξωτερικό (Βουλγαρία), τα οποία είναι μειωμένα κατά 38% φτάνοντας στα 650 χιλ. ευρώ έναντι 1,04 εκ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2009. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αυξημένα έσοδα του α' τριμήνου 2009, από την τιμολόγηση έργου γεννητριών.
 
Η διαφορά αυτή αναμένεται να εξομαλυνθεί μέχρι το τέλος 2010. Ο Όμιλος εισήλθε και στην αγορά της Ουκρανίας μέσω της ίδρυσης εταιρείας στην οποία συμμετέχει κατά 50%. Η εστίαση στην αποτελεσματική προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων του τομέα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον στόχο μας για περαιτέρω αύξηση των μεριδίων μας.

Η επιχειρηματική μας στρατηγική παραμένει επικεντρωμένη στην βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, ώστε να διευρυνθεί περαιτέρω η ηγετική μας θέση στις κατηγορίες προϊόντων που παρέχουμε.

Τομέας Συμβατικού Κλιματισμού

Ο κύκλος εργασιών του τομέα κλιματισμού είναι μειωμένος κατά 37%, ανήλθε σε 543 χιλ. ευρώ έναντι πωλήσεων 860 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση της καταναλωτικής δαπάνης λόγω του επιβαρυμένου οικονομικού κλίματος. Το α' τρίμηνο, λόγω εποχικότητας, είναι ένα από τα λιγότερο σημαντικά τρίμηνα για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Παραμένουμε πάντως επιφυλακτικοί για τον τομέα του συμβατικού κλιματισμού εξ' αιτίας της προαναφερθείσας μειωμένης αγοραστικής ζήτησης που παρατηρείται στον τομέα καταναλωτικών αγαθών.

Τομέας Real Estate

Η επένδυση του Ομίλου στην Κρακοβία της Πολωνίας με το έργο ανέγερσης συγκροτήματος κατοικιών και εμπορικών χώρων συνολικής επιφάνειας ανωδομών 38.000 τ.μ., προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2010, ενώ εντός του 2010 αναμένονται περαιτέρω χρηματοροές από τις παραδόσεις των διαμερισμάτων και καταγραφή κερδών.

Αναφορικά με την ανάπτυξη των οικοπέδων στην Βουλγαρία, Ρουμανία και Πολωνία, κάποια από τα οποία βρίσκονται στη φάση ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο, ενώ για άλλα έχουν ληφθεί άδειες κατασκευής ή όροι δόμησης, η απόφαση του Ομίλου είναι να αναστείλει, τουλάχιστον μέχρι το γ' τρίμηνο του 2010, οποιαδήποτε νέα επενδυτική δραστηριότητα, όπως αγορά νέων οικοπέδων ή έναρξη κατασκευής σε οικόπεδα για τα οποία έχει ληφθεί άδεια (Studenski Grad - Σόφια).

Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στην Βουλγαρία, μέσω της "KARNOBAT AEOLIA AD ", με έδρα την Σόφια στην Βουλγαρία (40% συμμετοχή της θυγατρικής "ALPHA GRISSIN RENEWABLES LIMITED") υπογράφηκε, όπως έχει ανακοινωθεί, σύμβαση παραχώρησης συνολικής έκτασης 8.424 στρεμμάτων γης, για περίοδο 30 ετών, στην περιοχή Karnobat στην Κεντρική Βουλγαρία, περιοχή με υψηλό αιολικό δυναμικό, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος μέχρι 111 MW.

Οι κύριες άδειες που αφορούν στην σύνδεση στο δίκτυο, το πιστοποιητικό περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αλλαγή χρήσης γης έχουν καταρχήν εγκριθεί. Η λήψη όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών και η τελική άδεια εγκατάστασης αναμένονται έως το τέλος του 2010. Παράλληλα, στην Βουλγαρία ο Όμιλος αξιολογεί νέες επενδυτικές προτάσεις στον τομέα της παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει υποβάλει, μέσω του κοινού σχήματος με την DEUTSCHE BANK AG, 6 αιτήσεις για Αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 150 MW, για τα οποία αναμένονται άδειες παραγωγής.

Εταιρεία

Οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν σε 3,1 εκ ευρώ μειωμένες κατά 16,6% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2009. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 81 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 83 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία εμφανίζει μείωση ζημιών μετά από φόρους, ήτοι ζημίες 387 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 416 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v