Έλτον: Μείωση 4,34% στα κέρδη ομίλου στο τρίμηνο

Μείωση 4,34% στον όμιλο και αύξηση 23,19% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Έλτον στο α΄ τρίμηνο του 2010, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Έλτον: Μείωση 4,34% στα κέρδη ομίλου στο τρίμηνο
Μείωση 4,34% στον όμιλο και αύξηση 23,19% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Ελτον στο α' τρίμηνο του 2010, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Έλτον στο πρώτο τρίμηνο του 2010 ανήλθε σε 17,8 εκατ. ευρώ από 15,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009, σημειώνοντας αύξηση 15,35%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 12,9 εκατ. ευρώ από 12,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένος κατά 6,34%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009, αυξημένα κατά 9,33%, ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009, αυξημένα κατά 9,32%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν το 1,06 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 8,65% έναντι του 1,16 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2009.

Αύξηση 6,02% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας, που στο πρώτο τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν σε 979 χιλ. ευρώ έναντι 923 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου Ελτον ανήλθαν σε 868 χιλ. ευρώ έναντι 986 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009, μειωμένα κατά 11,90%, ενώ της μητρικής αυξήθηκαν κατά 5,12% φθάνοντας τα 815 χιλ. ευρώ από 775 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο τρίμηνο του 2010 ανήλθαν σε 564 χιλ. ευρώ έναντι 589 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 μειωμένα κατά 4,34%. Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής το πρώτο τρίμηνο του 2010 έφτασαν στα 526 χιλ. ευρώ έναντι 427 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αυξημένα κατά 23,19%.

Όπως επισημαίνεται, ο όμιλος Ελτον παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες καταφέρνει να αυξάνει τον κύκλο εργασιών και τα μικτά κέρδη. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της μητρικής έχουν αυξηθεί αισθητά, ενώ του ομίλου έχουν διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι σημειώνοντας μικρή πτώση.

Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη τα επενδυτικά σχέδια του ομίλου με την κατασκευή των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της θυγατρικής εταιρίας στη Βουλγαρία και τον προγραμματισμό ανάλογης υποστήριξης και ενίσχυσης για τη δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας στη Σερβία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v