Δρομέας: Κέρδη έναντι ζημιών στο α' τρίμηνο 2010

Τα καθαρά πρό φόρων κέρδη του Δρομέας για μεν τη μητρική ανήλθαν στα 97 χιλ. το α' τρίμηνο του 2010 έναντι ζημιών 274 χιλ. πέρυσι και του ομίλου στα 21 χιλ € έναντι ζημιών 376 χιλ € την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Δρομέας: Κέρδη έναντι ζημιών στο α' τρίμηνο 2010
Με ικανοποιητικούς ρυθμούς (6,9%) -για την συγκεκριμένη οικονομική χρονική συγκυρία- εξελίχθηκαν οι πωλήσεις της μητρικής Δρομέας και για το Α τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 2010.

Συγκεκριμένα 

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής παρουσιάζει αύξηση κατά 185 χιλ €, ή 6,9 % ,έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος , αφού από 2,67 εκατ. € το 2009, ανήλθε στα 2,86 εκατ. € το 2010 , αντίστοιχα ο Κ.Ε. του ομίλου παρουσιάζει αύξηση κατά 210 χιλ € ή 7,8 % έναντι του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, αφού από 2,69 εκατ. € το 2009 ανήλθε στα 2,90 εκατ.€ το 2010.

Τα κέρδη EBIDTA της εταιρείας το 2010 ανήλθαν στα 552 χιλ. € έναντι 209 χιλ. € το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 62,13 % ,ενώ τα αντίστοιχα του ομίλου ανήλθαν στα 494 χιλ € το 2010 έναντι 135 χιλ € το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 72,67 %.

Τα καθαρά πρό φόρων κέρδη για μεν την μητρική ανήλθαν στα 97 χιλ € έναντι ζημιών 274 χιλ € της περσινή περίοδο και τα αντίστοιχα του ομίλου στα 21 χιλ € έναντι ζημιών 376 χιλ € την αντίστοιχη περσινή χρήση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v